0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

N√°vod (PDF) na mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna PREMIUM - vlnit√© lemovanie

(sklon strechy 15 ‚Äď 75¬į)

 
Krok 1
StreŇ°n√© okno Skylight namontovan√© na streche s vlnitou krytinou, doporuńćen√Ĺ sklon 15 ‚Äď 75¬į.
Krok 2
Pred osaden√≠m mus√≠me najsk√īr demontovaŇ• kr√≠dlo streŇ°n√©ho okna. Pod doln√ļ stranu kr√≠dla vloŇĺte m√§kk√ļ podloŇĺku, aby ste zabr√°nili pr√≠padn√©mu poŇ°kodeniu. Odskrutkujte skrutky A pod oplechovan√≠m a zńĺahka vysuŇąte oplechovanie v smere Ň°√≠pok.
Krok 3
Po odstr√°nen√≠ hornej ńćasti oplechovania povońĺte zaisŇ•ovacie skrutky B a rozpojte kovanie obr. 3A. Toto urobte s√ļńćasne na ńĺavej aj pravej strane. Vyberte opatrne kr√≠dlo a poloŇĺte ho na ńćist√ļ, m√§kk√ļ podloŇĺku. Odskrutkujte horn√ļ aj doln√ļ dreven√ļ transportn√ļ liŇ°tu.
Krok 4
Pripravte otvor pre vloŇĺenie r√°mu, obr.4. Upevnite pomocou skrutiek r√°m do latovania, vŇĺdy po troch skrutk√°ch na jeden mont√°Ňĺny uholn√≠k.
POZOR, je treba dbaŇ• na spr√°vne vycentrovanie a rozteńć uhloprieńćok (max. rozdiel 1 mm).
Krok 5
Pri mont√°Ňĺi lemovania najsk√īr vyberte r√°mov√© tesnenie obr. 5a. Postupne osańŹte jednotliv√© diely lemovania podńĺa ońć√≠slovania obr.5.
Krok 6
Po osaden√≠ jednotliv√Ĺch dielov lemovania vloŇĺte sp√§Ň• r√°mov√© tesnenie obr.6a. D√īkladn√° mont√°Ňĺ tesnenia zabezpeńćuje dokonal√© utesnenie okna.
Krok 7
Pri sp√§tnej mont√°Ňĺi kr√≠dla postupujte v opańćnom porad√≠ ako na obr.3.Dbajte hlavne na to aby sa valńćeky kovania C ide√°lne pohybovali vo vymedzenom priestore po klznej podloŇĺke D. DrŇĺte kr√≠dlo za ramen√° a vloŇĺte up√≠nac√≠ segment do otvoru obr.3a. Teraz zaskrutkujte zaisŇ•ovacie skrutky B obr.3.
Krok 8
OsańŹte horn√Ĺ diel oplechovania zasunut√≠m do v√Ĺrezov E a n√°sledne zabezpeńćte zaisŇ•ovac√≠mi skrutkami A tak, ako je zobrazen√© na obr. 2a.
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami