0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Jednokr√≠dlov√© plastov√© balk√≥nov√© dvere REHAU Smartline+, ńĺav√©

ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:5353
Kategorie:Jednokrídlové
҆√≠rka:950
V√ĹŇ°ka:2080
Farba:bielabiela
Sklo:3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 4 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
245,10 ‚ā¨ s DPH

204,30 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvomKliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom" bude okno vloŇĺen√© do konfigur√°tora, kde v pravej ńćasti m√īŇĺete k oknu doobjednaŇ• pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety). V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
Odborné poradenstvoPoradíme vám+421 944 737 500obchod@skladove-okna.sk
Odborné poradenstvo
Plastové okná

KaŇĺd√© okno obsahuje:

 • elegantn√ļ hlin√≠kov√ļ rukov√§Ň•,
 • kompletn√ļ sadu okenn√Ĺch vrchn√°kov pre vŇ°etky ńćasti pr√≠sluŇ°enstva,
 • 5komorov√Ĺ podkladn√Ĺ profil (parapetn√Ĺ doraz) vysok√Ĺ 30 mm,
 • dokument "N√°vody pre okna, dvete a pr√≠sluŇ°enstvo",
 • ochrann√Ĺ obal - kartonov√© rohy + niekońĺko vrstiev streńćovej f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ vybaven√© popruhmi po stran√°ch pre ńĺahŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky ńŹalŇ°√≠ch kusov doruńćujeme na dreven√Ĺch vratn√Ĺch stojanoch. li>

V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m

 • 5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
 • Pozinkovan√© oceńĺov√© v√Ĺztuhy zaisŇ•uj√ļ tuhosŇ• a stabilitu okien.
 • Stavebn√° hńļbka 80 mm, uŇĺŇ°ie profily zaisŇ•uj√ļ viac svetla .
 • Prevedenie klasik - kr√≠dla i r√°my maj√ļ modern√Ĺ rovn√Ĺ vzhńĺad (vŇ°etky skladov√© okn√° s√ļ v prevedenii klasik, ak preferujete zaoblen√Ĺ tvar, objedn√°vajte cez konfigur√°tor).
 • Veńĺmi dobr√° tepeln√° izol√°cia - pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla sa prestup tepla cez cel√© okno Uw=1,3 W/m2K (ak potrebujete lepŇ°ie izolańćn√© vlastnosti, objednajte si okn√° REHAU Smartline+ cez konfigur√°tor, kde zvol√≠te trojsklo, potom Uw=0,90 W/m2K.).
 • Dva body ochrany proti vl√°maniu.
5komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co.
Tesnenie a profil plastového okna

Tesnenie

 • 2 vkl√°dan√° dorazov√° tńõsnńõn√≠ EPDM (etyl√©n-propal√©n-dien-polym√©r) v Ň°edej farbe. 
 • V√Ĺhodou tesnen√≠ EPDM je vysok√° odolnosŇ• vońći starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° s√ļ tak utesnen√© aj po rokoch.
 • ŇĹivotnosŇ• v√Ĺrobku je desiatky rokov, ak s plynut√≠m ńćasu vznikne potreba v√Ĺmeny tesnenia, je to veńĺmi lacn√° z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ naŇ°e plastov√© okn√° vybaven√©, jednoducho odstr√°nite z okna p√īvodn√© tesnenie a do dr√°Ňĺok vloŇĺ√≠te nov√© tesnenie. Lacno, r√Ĺchlo a jednoducho.

V√Ĺstuhy

 • Okn√° s√ļ Ň°tandardne vybaven√© v√ĹstuŇĺami, ktor√© sa montuj√ļ ako v r√°me, tak aj v kr√≠dle.
 • V√ĹstuŇĺn√Ĺ materi√°l je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° vońći kor√≥zii.
 • Hr√ļbka v√ĹstuŇĺe je 1-2 mm (v z√°vislosti od veńĺkosti, typu a prevedenia).
V√Ĺstuha plastov√©ho okna
Zasklenie plastového okna

Zasklenie

 • V√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺm sklom z v√Ĺroby skupiny DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington.
 • ҆tandardn√© izolańćn√© dvojsklo s prevodov√Ĺm koeficientom Ug=1,0/1,1 W/m2K.
 • Nov√° s√©ria zvukovoizolańćn√Ĺch skiel - 33 dB.
 • Zasklenie je vhodn√© na inŇ°tal√°ciu v nadmorskej v√ĹŇ°ke 600 metrov nad morom. Pre inŇ°tal√°ciu vo vyŇ°Ň°√≠ch nadmorsk√Ĺch v√ĹŇ°kach kontaktujte naŇ°e oddelenie starostlivosti o z√°kazn√≠kov.

Kovanie

 • Celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobca Winkhaus rada activPilot).
 • Bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko vl√°manie zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ uŇĺ√≠vateńĺsk√Ĺ komfort.
 • Poistka proti chybnej manipul√°cii.
 • Pre OS (otv√°ravo sklopn√©) kr√≠dla mikroventil√°cia.
 • Osemhrann√Ĺ uzamykac√≠ kol√≠k - huba (ńĺahk√° regul√°cia tlaku ot√°ńćan√≠m huby).
 • Zdv√≠hac√≠ modul kr√≠dla (mierne zdvihne kr√≠dlo a zabezpeńć√≠ jeho hladk√© zatv√°ranie).
 • LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla).
 • Dve bezpeńćnostn√© clony proti vl√°maniu Ň°tandardne zvyŇ°uj√ļ √ļroveŇą bezpeńćnosti okna.
 • Bezpeńćnostn√© body v spolupr√°ci s hubou zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu.
 • ҆irok√° Ň°k√°la predpisov kompenzuje moŇĺn√© nepresnosti pri inŇ°tal√°cii.
 • Zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla do 120 kg).
Kovánie plastového okna
Certifik√°cia plastov√Ĺch oken

Mont√°Ňĺ, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia

 • Mont√°Ňĺ prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.
 • V√Ĺrobca skupiny DOVISTA m√° vlastn√© testovacie zariadenie. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne sa vyberie okno, ktor√© sa testuje, aby sa zistilo, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© sk√ļŇ°ky profilov√©ho syst√©mu: sk√ļŇ°ka rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, sk√ļŇ°ka rozŇ•aŇĺnosti pece pri vysok√Ĺch teplot√°ch, sk√ļŇ°ka pri teplot√°ch v√Ĺrazne pod bodom mrazu, sk√ļŇ°ka tvaru, sk√ļŇ°ka deform√°cie, sk√ļŇ°ka povrchu, sk√ļŇ°ka pevnosti zvaru, sk√ļŇ°ka bodovo Ň°pecifickej sily. Hlavn√© sk√ļŇ°ky koneńćn√©ho produktu: vodotesnosŇ•, priepustnosŇ• vzduchu, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a in√©).
 • NaŇ°a spolońćnosŇ• overuje kvalitu v√Ĺrobkov nez√°visl√Ĺm Ň°t√°tnym sk√ļŇ°obn√Ĺm laborat√≥riom, ktor√© potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (vińŹ aktu√°lne certifik√°ty).
 • Vieme, ńćo pon√ļkame a sme presvedńćen√≠ o kvalite naŇ°ich v√Ĺrobkov. Preto radi poskytneme referencie od viac ako 50 000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme doteraz obsl√ļŇĺili v ńĆeskej republike, na Slovensku, v Rak√ļsku, Nemecku a MańŹarsku.

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami