0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Z ńćoho sa sklad√° plastov√© okno

Viete, z ńćoho sa sklad√° plastov√© okno? MoŇĺno nad t√Ĺm niekto ani neprem√ĹŇ°ńĺal, ale ist√© je, Ňĺe podrobn√Ĺ popis okna v√°m pom√īŇĺe lepŇ°ie pochopiŇ• jeho funkcie, pr√≠padne vysledovaŇ• moŇĺn√© z√°vady ihneńŹ na zańćiatku. Na profiloch, zasklenia a tesnenia z√°visia izolańćn√© vlastnosti. Na kvalitnom kovan√≠ a kńĺuńćk√°ch zase bezprobl√©mov√Ĺ chod. Tak ako je tomu v Ňĺivote aj pri okn√°ch s√ļvis√≠ vŇ°etko so vŇ°etk√Ĺm a zapad√° jedno do druh√©ho. Jednotliv√© komponenty teda vytv√°raj√ļ dokonal√Ĺ celok, ktor√Ĺm bezpochyby plastov√© okno m√īŇĺe byŇ•.

Profily

5komorov√© profily s√ļ vyroben√© z kvalitn√©ho plastu. S√ļ pevn√© a odoln√© a to vńŹaka jedineńćnej konŇ°trukcii vn√ļtorn√Ĺch kom√īr i predkom√īr. Stavebn√° hńļbka 80 mm zaruńćuje vysok√ļ statick√ļ pevnosŇ•.

Profily Smartline+ m√īŇĺu byŇ• biele alebo, v desiatich ńŹalŇ°√≠ch farb√°ch a dek√≥roch (zlat√Ĺ dub, tmav√Ĺ dub, orech, mahag√≥n, winchester, ńćokol√°dov√° hned√°, noce sorrento balsamic, Ň°ed√°, antracitov√° so Ň°trukt√ļrou dreva, alebo Ň°trukt√ļrou piesku). Dod√°vaj√ļ sa v rovnom preveden√≠, alebo v modernom zaoblenom designe, kedy predsaden√© kr√≠dlo pom√°ha zabr√°niŇ• zatekaniu pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch.
 
Prierez plastov√Ĺm oknom Smartline+ klasik

V√Ĺstuhy

V plastov√Ĺch profiloch sa nach√°dzaj√ļ oceńĺov√© v√Ĺstuhy, a to ako v kr√≠dlach, tak v r√°moch. M√īŇĺu maŇ• r√īzne hr√ļbky. Ich hr√ļbka sa odv√≠ja od veńĺkosti okna. ńĆ√≠m v√§ńćŇ°ie okno, t√Ĺm silnejŇ°ia v√Ĺstuha. Pri mal√Ĺch okn√°ch 1,25 mm, pri stredne veńĺk√Ĺch 1,5 mm, pri najv√§ńćŇ°√≠ch aŇĺ 2 mm ńći dokonca 2,5 mm. V√Ĺrazne pom√°ha v predch√°dzan√≠ deform√°cie profilov, ku ktorej doch√°dza √ļplne prirodzene p√īsoben√≠m teplotn√Ĺch v√Ĺkyvov.

VńŹaka v√Ĺstuh√°m sa okn√° nekr√ļtia a dobre doliehaj√ļ, vńŹaka ńćomu m√īŇĺu spr√°vne plniŇ• svoju tepelno a zvukovo izolańćn√ļ funkciu.
V plastov√Ĺch profiloch sa nach√°dzaj√ļ oceńĺov√© v√Ĺstuhy

Kovanie

Vo vn√ļtri profilov je kovanie, ńćo je kovov√Ĺ syst√©m, ktor√Ĺ sl√ļŇĺi k zatvoreniu a otvoreniu okna. Pri manipul√°cii s oknom je kovanie kaŇĺdodenne nam√°han√©, preto je kovanie jednou z najd√īleŇĺitejŇ°√≠ch vec√≠, na ktor√ļ sa pri v√Ĺbere okna pozerajte. Je d√īleŇĺit√© sa tieŇĺ pozrieŇ•, ńći m√° kovanie bezpeńćnostn√© body, ktor√© chr√°ni proti vl√°maniu, keńŹŇĺe v√§ńćŇ°ina zlodejov sa snaŇĺ√≠ o vniknutie do domu pr√°ve predovŇ°etk√Ĺm skrz vyp√°ńćenie kovania bez rozbitia skla.

Okn√° REHAU Smartline+ maj√ļ celoobvodov√© kovanie od nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (s√©ria activPilot).
Kovanie

Zasklenie

K zaskleniu sa pouŇĺ√≠va izolańćn√© sklo, ktor√© m√īŇĺe byŇ• dvojit√©, alebo trojit√©. Trojsklo m√° vyŇ°Ň°ie izolańćn√© schopnosti, ale zase je Ň•aŇĺŇ°ie, takŇĺe pri veńĺk√Ĺch okn√°ch pri ńćastom vetran√≠ dokor√°n znamen√° v√§ńćŇ°iu z√°Ň•aŇĺ pre kovanie. Priestor medzi sklami je vyplnen√Ĺ Ň°peci√°lnym plynom, ktor√Ĺ zvyŇ°uje izolańćn√© vlastnosti. Izolańćn√© dvojsklo m√° koeficient prestupu Ug=1.0/1.1 W/m¬≤K a trojsklo Ug= 0.6 W/m¬≤K.
 
Izolańćn√© sklo

Tesnenie

Dorazov√© tesnenie EPDM (ethylen-propalen-dien-polymer) je vysoko odoln√© proti starnutiu a p√īsobeniu poveternostn√Ĺch vplyvov, takŇĺe si plastov√© okn√° zachov√°vaj√ļ dlhotrvaj√ļcu tesnosŇ•. Ak d√ījde po niekońĺk√Ĺch rokoch k opotrebeniu, je moŇĺn√© veńĺmi jednoducho a lacno tesnenie vymeniŇ•.
Dorazové tesnenie

Kńĺuńćka

Okenn√° kńĺuńćka najm√§ zaisŇ•uje moŇĺnosŇ• otv√°rania a zatv√°rania okna. V pr√≠pade bezpeńćnostn√Ĺch uzamykateńĺn√Ĺch kńĺuńćiek navyŇ°e hr√° d√īleŇĺit√ļ √ļlohu pri ochrane pred vl√°man√≠m.

AvŇ°ak nie je kńĺuńćka ako kńĺuńćka. Mala by dobre padn√ļŇ• do ruky a maŇ• elegantn√Ĺ design, aby v interi√©ri nep√īsobila ruŇ°ivo. Pred√°va sa spravidla v niekońĺk√Ĺch farb√°ch ‚Äď okrem Ň°tandardnej bielej a hnedej tieŇĺ v bronzovej a striebornej.
Okenn√° kńĺuńćka

Parapety ‚Äď vn√ļtorn√° a vonkajŇ°ia

K oknu samozrejme patria parapety a to vn√ļtorn√© a vonkajŇ°ie. Parapeta je vodorovn√° plocha lemuj√ļca spodn√Ĺ okraj okna. Okrem toho, Ňĺe dotv√°ra okno po designovej str√°nke, m√° bezpochyby praktick√© funkcie. Tou hlavnou je pri vonkajŇ°√≠ch parapetoch ochrana pred daŇĺńŹom a odv√°dzanie daŇĺńŹovej vody a taj√ļceho snehu preńć od okna.

Vn√ļtorn√© parapety potom zvyŇ°uj√ļ izolańćn√© vlastnosti cel√©ho okna. Interi√©rov√© parapety m√īŇĺu byŇ• vyroben√© z plastu, alebo drevotriesky a exteri√©rov√© s√ļ najńćastejŇ°ie z hlin√≠ka.
Vn√ļtorn√© parapety     vonkajŇ°ie parapety

Materi√°ly pre mont√°Ňĺ

VŇ°etky tieto okenn√© s√ļńćasti zaruńćuj√ļ dobr√Ĺ v√Ĺsledok iba pri pouŇĺit√≠ kvalitn√Ĺch mont√°Ňĺnych komponentoch a materi√°loch, vr√°tane polyuret√°nov√Ĺch pien a tmelov a silik√≥nov.
Vymedzovacia podloŇĺka pre plastov√© okno