0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako nakonfigurovaŇ• plastov√© okno na mieru?

NenaŇ°li ste v naŇ°ej ponuke typov√© skladov√© okno? Nakonfigurujte si okno podńĺa vaŇ°ich predst√°v!

 

1. V hlavnom menu kliknete na ńćerven√© tlańćidlo ‚ÄěVytvorte si vlastn√© okno‚Äú.

 

2. V obr√°zkovom menu vyberiete ‚ÄěPlastov√© okn√°‚Äú.

3. V ńŹalŇ°om kroku si vyberiete rozloŇĺenie okna.

Pokiańĺ vŇ°ak t√ļŇĺite po atypickom okne, kontaktujte n√°s priamo.

4. ńéalej prech√°dzame uŇĺ k samotn√Ĺm parametrom

  • Sp√īsob otv√°rania ‚Äď vyberte si, ak√Ĺm sp√īsobom sa bude okno otv√°raŇ• alebo bude okno fixn√© (bez moŇĺnosti ho otvoriŇ•). Ak ste si nevybrali zo Ňĺiadnych pon√ļkan√Ĺch moŇĺnost√≠, nakonfigurujte si jednotliv√© kr√≠dla podńĺa seba.
  • Rozmery okna ‚Äď zadajte do koloniek Ň°√≠rka a v√ĹŇ°ka rozmery v√°Ň°ho okna na mieru a kliknite na ‚ÄěZmeniŇ• rozmery‚Äú. Rozmery a n√°hńĺadov√Ĺ obr√°zok sa aktualizuj√ļ. 
  • Kliknite na ńćerven√© tlańćidlo ‚ÄěPokrańćovaŇ•‚Äú v pravej ńćasti webu a prejdite k vlastnostiam a doplnkom okna. 

5. Vońĺba vlastnost√≠ a doplnkov

  • Profily ‚Äď ҆tandardne dod√°vame okn√° s obl√Ĺm presaden√Ĺm kr√≠dlom (Round line). Ak vŇ°ak poŇĺadujete okno s rovn√Ĺm kr√≠dlom v kol√≥nke ‚ÄěProfily‚Äú zvońĺte druh√ļ variantu ‚Äě6-ti komorov√Ĺ PREMIUM klasik‚Äú. 
  • ńéalej si m√īŇĺete zvoliŇ• farbu okna. Na v√Ĺber m√°te obojstrann√ļ bielu, obojstrann√Ĺ dekor alebo bielu farbu z vn√ļtornej strany a dekor zo strany vonkajŇ°ej. 
  • Sklo ‚Äď Vyberte si z variant: dvojsklo alebo trojsklo. Viac o izolańćn√Ĺch vlastnostiach zasklenia sa dozviete na tomto odkaze.


6. Vyberte si doplnky

  • V ńŹalŇ°√≠ch krokoch si vyberiete doplnky k okn√°m ‚Äď parapety, Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky alebo aj medzisklenn√© mrieŇĺky. Na z√°ver si nezabudnite vybraŇ• spr√°vny odtieŇą kńĺuńćky.
  • V spodnej ńćasti uvid√≠te s√ļhrn zvolen√Ĺch parametrov, kde si vŇ°etko m√īŇĺete skontrolovaŇ•.
  • Ak m√°te hotovo, prejdite do koŇ°√≠ka pomocou tlańćidla ‚ÄěPridaŇ• do koŇ°√≠ka‚Äú v pravej ńćasti webu.

7. V√°Ň° koŇ°√≠k ‚Äď PredbeŇĺn√° objedn√°vka

Tu vid√≠te zhrnutie celej objedn√°vky. V tomto kroku si skontrolujte objedn√°vku a pr√≠padn√© zmeny m√īŇĺete upraviŇ• alebo odstr√°niŇ•. Alebo sa m√īŇĺete rovno pustiŇ• do konfigur√°cie ńŹalŇ°ieho okna pomocou tlańćidla ‚ÄěKonfigurovaŇ• ńŹalŇ°ie okno na mieru‚Äú.

Pr√≠platkov√© sluŇĺby ‚Äď Nechajte si skontrolovaŇ• a skonzultovaŇ• vaŇ°u objedn√°vku odborne. Aby ste mali istotu, Ňĺe ste si zvolili (nakonfigurovali) spr√°vny typ okna. ńéalej si v kolonke ‚ÄěDoplnkov√© pr√≠sluŇ°enstvo‚Äú m√īŇĺete vybraŇ• pr√≠sluŇ°enstvo k mont√°Ňĺi alebo k √ļdrŇĺbe okien.

 


8. Doprava

V druhej ńćasti sa dost√°vame uŇĺ k samotn√©mu doruńćeniu. Vyberte si dopravu, ktor√° v√°m vyhovuje ‚Äď osobn√Ĺ odber v KuŇôimi v ńĆeskej republike alebo doruńćenie k v√°m domov. Po zvolen√≠ dopravy, takŇĺe budete maŇ• prehńĺad o cene. Potom uŇĺ iba stańć√≠ vyp√≠saŇ• svoje doruńćovacie √ļdaje a odoslaŇ• objedn√°vku

 

 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami