0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ak√© Ňĺal√ļzie kupujete?

Doby s√ļ preńć, kedy na okn√°ch boli nevzhńĺadn√© Ň•aŇĺk√© z√°vesy, na ktor√Ĺch sa drŇĺal prach a r√īzne neńćistoty. Dnes s√ļ vo v√§ńćŇ°ine dom√°cnost√≠ k videniu Ňĺal√ļzie. Tie nielen zabr√°nia pr√≠liŇ° intenz√≠vnemu slneńćn√©mu Ňĺiareniu, ale tieŇĺ poskytn√ļ √ļpln√© s√ļkromie a m√īŇĺu byŇ• aj pekn√Ĺm dizajnov√Ĺm doplnkom.

Vlastnosti horizont√°lnej Ňĺal√ļzie Euro Style OPAL

K nami dod√°van√Ĺm plastov√Ĺm okn√°m PREMIUM V√°m pon√ļkame horizont√°lne Ňĺal√ļzie EURO STYLE OPAL. Ide o model hlin√≠kovej Ňĺal√ļzie, ktor√©ho prednosŇ•ou je veńĺmi v√Ĺhodn√° cena, ńŹalej jednoduchosŇ•, r√ĹchlosŇ• mont√°Ňĺe a minim√°lna √ļdrŇĺba. Tieto Ňĺal√ļzie s√ļ vhodn√© pre plastov√© aj dreven√© okn√° a m√īŇĺu byŇ• namontovan√© do zasklievacej liŇ°ty, alebo na r√°m okna.

Hovor√≠ sa, Ňĺe v jednoduchosti je kr√°sa a to presne tento typ Ňĺal√ļzi√≠ spńļŇąa. Horn√Ĺ kryc√≠ profil je v plochom dizajne bez ńćeln√Ĺch plastov√Ĺch krytiek. Ovl√°danie je pomocou jedn√©ho retiazky. KeńŹ trochu zatiahnete, jednotliv√© lamely naklop√≠te. Pri v√§ńćŇ°om zatiahnut√≠ Ňĺal√ļzie vytiahnete hore.

Veńĺk√° farebn√° Ň°k√°la

Ako uŇĺ bolo spomenut√©, Ňĺal√ļzie m√īŇĺu v√°Ň° interi√©r aj kr√°sne oŇĺiviŇ•. Lamely, ktor√© dod√°vame v Ň°√≠rke 25 mm, nemusia byŇ• len v klasickom bielom dizajne, ale m√°te na v√Ĺber z viac neŇĺ dvadsiatky r√īznych farieb, napr√≠klad ńćervenej, modrej ńći zelenej.

Farba profilu Ňĺal√ļzi√≠ je automatick√° podńĺa interi√©rovej (vn√ļtornej) farby okna. V z√°kladnej ponuke s√ļ 4 farby ‚Äď biela (pre biele okn√°), okrov√° (pre dek√≥r winchester), antracitov√° (pre antracitov√© profily) a hned√° (pre ostatn√© farby). Ak by ste chceli in√ļ kombin√°ciu farieb okien a Ňĺal√ļzi√≠, pros√≠m obr√°Ň•te sa na naŇ°u z√°kazn√≠cku linku.

ŇĹal√ļzie uŇĺ v Ň°tandarde dod√°vame v domykavom, teda celotieniacom preveden√≠. SamozrejmosŇ•ou je, Ňĺe s√ļ vybaven√© bońćnou sil√≥novou fix√°ciou. To znamen√°, Ňĺe s√ļ veden√© pomocou napnut√Ĺch sil√≥nov priviazan√Ĺch v zasklievacej liŇ°te okna, ńćo zaist√≠ Ňĺal√ļziu na svojom mieste aj pri otvorenej ventil√°cii.

Cena Ňĺal√ļzi√≠

Zauj√≠ma v√°s, o końĺko navyŇ°e za toto praktick√© vn√ļtorn√© tienenie zaplat√≠te? Ak sa napr√≠klad rozhodnete objednaŇ• Ňĺal√ļzie do jednokr√≠dlov√©ho plastov√©ho okna o v√ĹŇ°ke 1 m a Ň°√≠rke 1 m, cena sa nav√ĹŇ°i o zhruba 14 EUR. Samozrejme Ňĺal√ļzie je moŇĺn√© inŇ°talovaŇ• i do viackr√≠dlov√Ĺch okien a tieŇĺ do balk√≥nov√Ĺch dver√≠, presn√ļ cenu zist√≠te, keńŹ sa prekliknete do n√°Ň°ho chytr√©ho konfigur√°tora.

Bezpeńćnostn√© prvky v pr√≠pade v√Ĺskytu mal√Ĺch det√≠

V roku 2014 nadobudla platnosŇ• vyhl√°Ň°ka EN 13120+A1, ktor√° stanovuje bezpeńćnostn√© pravidl√° ovl√°dania vn√ļtornej tieniacej techniky. Ovl√°dacie prvky ako retiazka, Ň°pag√°t alebo Ň°n√ļra m√īŇĺu tvoriŇ• nebezpeńćn√© sluńćky, v ktor√Ĺch sa m√īŇĺu mal√© deti (norma stanovuje vek 0 ‚Äď 42 mesiacov) v√°Ňĺne poraniŇ• alebo dokonca uŇ°krtiŇ•.

Preto ak m√°te doma mal√© deti, odpor√ļńćame zvoliŇ• Ňĺal√ļzie s bezpeńćnostn√Ĺm syst√©mom na pretrhnutie:
  • Nebezpeńćn√° sluńćka bude rozpojen√° ( bezpeńćnostnou spojkou ) v priebehu postupn√©ho p√īsobenia zaŇ•aŇĺenia 6 kg alebo najnesk√īr do 5 sek√ļnd po p√īsoben√≠.
  • DńļŇĺka Ň•ahacieho lanka bude menŇ°ia ako alebo rovn√° 2/3 v√ĹŇ°ky clony.
҆tandardne dod√°vame Ňĺal√ļzie bez t√Ĺchto bezpeńćnostn√Ĺch prvkov. V pr√≠pade, Ňĺe by ste poŇĺadovali Ňĺal√ļzie s bezpeńćnostn√Ĺm syst√©mom pre pretrhnutie, zaŇ°krtnite pros√≠m t√ļto vońĺbu v konfigur√°tore (bezpeńćnostn√° poistka je bez pr√≠platku).

UPOZORNENIE: V pr√≠pade, Ňĺe ste si objednali vn√ļtorn√ļ Ňĺal√ļziu s bezpeńćnostnou spojkou, nepreŇ•aŇĺujte pri manipul√°cii retiazok Ň•ahom o sile v√§ńćŇ°ej ako 6 kg. DoŇ°lo by k jeho pretrhnutiu.

Fotogaléria

InŇ°trukt√°Ňĺ k mont√°Ňĺi

Vzorkovník farieb lamiel

 

Vzorkovník profilov

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami