00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Videon√°vod na inŇ°tal√°ciu streŇ°n√©ho okna SUPRO Triple Termo

Mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna SUPRO Triple Termo krok za krokom

 • Vyberte okno z kart√≥novej krabice a zozn√°mte sa s priloŇĺen√Ĺm mont√°Ňĺnym n√°vodom.
 • Otvorte streŇ°n√© okno do um√Ĺvacej polohy pribliŇĺne 120¬į.
 • Potom odskrutkujte po jednej skrutke na pravej a ńĺavej strane a odstr√°Ňąte zostavu horn√©ho obloŇĺenia okna.
 • Po odskrutkovan√≠ skrutiek posuŇąte horn√Ĺ pl√°Ň°Ň• nahor.
 • Demont√°Ňĺ bońćn√Ĺch dielov oplechovania okna zańćnite odskrutkovan√≠m nerezov√Ĺch skrutiek, ktor√© sa nach√°dzaj√ļ na ńĺavej a pravej spodnej ńćasti okna. N√°sledne vysuŇąte diel smerom nahor. 
 • Aby ste mohli vybraŇ• kr√≠dlo z r√°mu okna, mus√≠te uvońĺniŇ• poistn√Ĺ kol√≠k na ńĺavej aj pravej strane.
 • Zdvihnite p√°ku, ktor√° zaisŇ•uje poistn√Ĺ kol√≠k. Potom zasuŇąte poistn√Ĺ kol√≠k.. 
 • VysuŇąte ramena a sklopte je k oknu. 
 • Vyjmńõte kŇô√≠dlo z r√°mu okna a opatrnńõ ho odloŇĺte, tak aby nedoŇ°lo k poŇ°kozen√≠. 
 • PŇôed zah√°jen√≠m mont√°Ňĺe r√°mu okna do stŇôeŇ°n√≠ konstrukce odŇ°roubujte pŇôepravn√≠ liŇ°ty. 
 • Vyberte tesnenie z r√°mu.
 • Pri osadzovan√≠ r√°mu do streŇ°nej konŇ°trukcie je potrebn√© ponechaŇ• medzi r√°mom a latami medzeru asi 1 cm na kaŇĺdej strane.
 • Pomocou dvoch skrutiek priskrutkujte r√°m do streŇ°nej konŇ°trukcie. Potom r√°m vyrovnajte a nastavte uhloprieńćky r√°mu. Uhloprieńćka r√°mu sa m√īŇĺe odch√ĹliŇ• maxim√°lne o +/- 1 mm.
 • Po nastaven√≠ uhloprieńćok a vyrovnan√≠ r√°mu priskrutkujte zvyŇ°ok skrutiek. 
 • Pripravte okenn√Ĺ r√°m na inŇ°tal√°ciu paroz√°brany na p√°soch okolo r√°mu a nainŇ°talujte odvodŇąovac√≠ Ňĺńĺab asi 50 cm nad okno. 
 • Vyberte lemovanie z kart√≥novej krabice a skontrolujte vŇ°etky ńćasti. Lemovanie sa sklad√° zo spodn√©ho flexibiln√©ho dielu, horn√©ho dielu, odvodŇąovacieho dielov a odkvapovej strieŇ°ky. Pońćet tesniacich klinov z√°vis√≠ od veńĺkosti okna.
 • Pred zańćat√≠m mont√°Ňĺe lemovania odstr√°Ňąte ochrann√ļ f√≥liu.
 • Mont√°Ňĺ lemovania zańćnite spodn√Ĺm dielom, ktor√Ĺ vloŇĺ√≠te do pripravenej dr√°Ňĺky. N√°sledne vloŇĺte do dr√°Ňĺky oba bońćn√© diely. Potom osańŹte hodn√Ĺ diel lemovania. Ako posledn√Ĺ vloŇĺte do spolońćnej dr√°Ňĺky odkvapov√ļ strieŇ°ku v hornej ńćasti r√°mu. 
 • Po osaden√≠ vŇ°etk√Ĺch dielov lemovania vloŇĺte sp√§Ň• do dr√°Ňĺky r√°mov√© tesnenie. Skontrolujte, ńći je tesnenie presne a rovnomerne vloŇĺen√© do dr√°Ňĺky.
 • V z√°vislosti na pouŇĺitej streŇ°nej krytine nalepte po bokoch tesniace kliny.
 • VloŇĺte kr√≠dlo sp√§Ň• do r√°mu a nezabudnite na zaistenie polohy ramien pomocou zasunutia istiacich ńćapov.
 • Zaistite istiaci kol√≠k bezpeńćnostnou z√°vlańćkou.
 • N√°sledne zaistite dotiahnut√≠m skrutiek na ńĺavej a pravej strane poz√≠ciu ramien.
 • Po inŇ°tal√°cii okna skontrolujte jeho funkńćnosŇ•. 
 • Pokrańćujte v mont√°Ňĺi bońćn√©ho obloŇĺenia okna.
 • N√°sledne zaistite polohu nerezov√Ĺmi skrutkami.
 • Posledn√Ĺm dielom na namontovanie je horn√Ĺ diel oplechovania. 
 • Zaistite polohu horn√©ho oplechovania pomocou sp√§tnej inŇ°tal√°cie skrutiek v spodnej ńćasti. 
 • Odstr√°Ňąte ochrann√ļ f√≥liu zo spodnej strany flexibiln√©ho dielu a n√°sledne ho prilepte na streŇ°n√ļ krytinu. Predt√Ĺm mus√≠ byŇ• streŇ°n√° krytina ońćisten√° a odmasten√°. 
 • Nakoniec skontrolujte funkńćnosŇ• okna.

Sme z√°ruka vaŇ°ej spokojnosti

5 krajin√°ch sme uŇĺ odbavili 65 531 objedn√°vok

A dodali v√°m viac ako 200 000 okien a dver√≠

‚ÄúObjedn√°vku som dostal presne a ńćo najr√ĹchlejŇ°ie, aj keńŹ musela byŇ• zak√ļpen√° zo zahranińćn√©ho skladu. S tovarom som spokojn√Ĺ, aj s ponukou obchodu, r√ĹchlosŇ•ou a ńŹalŇ°√≠mi inform√°ciami. Obchod mozem len‚Ķ‚ÄĚ

Mih√°ly T.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą, ńŹakujeme za okn√°, ktor√© s√ļ √ļŇĺasn√©. Sme spokojn√≠ a teŇ°√≠me sa na ńŹalŇ°iu objedn√°vku, keńŹŇĺe eŇ°te budeme potrebovaŇ• nejak√© to okno. ńéakujeme.‚ÄĚ

Erika H.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą,s oknami som spokojna aj s komunikaciou ohladne chybajuceho spojovovacieho profilu,takze komunikacia obchodu super a hlavne cena vyborna. Dodanie rychle, odporucam.‚ÄĚ

Gabriela D.

Zobraziҕ

‚ÄúDobr√Ĺ deŇą.Som nad mieru spokojna s nakupom okien a dver√≠ z v√°Ň°ho eshopu.Komunikacia obchodu bola super a o cene ani nehovor√≠m.Dodanie bolo rychle.Proste sme nad mieru spokojn√≠.Vrelo odpor√ļńćam‚ÄĚ

Martina P.

Zobraziҕ