0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Videon√°vod na inŇ°tal√°ciu streŇ°n√©ho okna SUPRO Triple Termo

Mont√°Ňĺ streŇ°n√©ho okna SUPRO Triple Termo krok za krokom

 • Vyberte okno z kart√≥novej krabice a zozn√°mte sa s priloŇĺen√Ĺm mont√°Ňĺnym n√°vodom.
 • Otvorte streŇ°n√© okno do um√Ĺvacej polohy pribliŇĺne 120¬į.
 • Potom odskrutkujte po jednej skrutke na pravej a ńĺavej strane a odstr√°Ňąte zostavu horn√©ho obloŇĺenia okna.
 • Po odskrutkovan√≠ skrutiek posuŇąte horn√Ĺ pl√°Ň°Ň• nahor.
 • Demont√°Ňĺ bońćn√Ĺch dielov oplechovania okna zańćnite odskrutkovan√≠m nerezov√Ĺch skrutiek, ktor√© sa nach√°dzaj√ļ na ńĺavej a pravej spodnej ńćasti okna. N√°sledne vysuŇąte diel smerom nahor. 
 • Aby ste mohli vybraŇ• kr√≠dlo z r√°mu okna, mus√≠te uvońĺniŇ• poistn√Ĺ kol√≠k na ńĺavej aj pravej strane.
 • Zdvihnite p√°ku, ktor√° zaisŇ•uje poistn√Ĺ kol√≠k. Potom zasuŇąte poistn√Ĺ kol√≠k.. 
 • VysuŇąte ramena a sklopte je k oknu. 
 • Vyjmńõte kŇô√≠dlo z r√°mu okna a opatrnńõ ho odloŇĺte, tak aby nedoŇ°lo k poŇ°kozen√≠. 
 • PŇôed zah√°jen√≠m mont√°Ňĺe r√°mu okna do stŇôeŇ°n√≠ konstrukce odŇ°roubujte pŇôepravn√≠ liŇ°ty. 
 • Vyberte tesnenie z r√°mu.
 • Pri osadzovan√≠ r√°mu do streŇ°nej konŇ°trukcie je potrebn√© ponechaŇ• medzi r√°mom a latami medzeru asi 1 cm na kaŇĺdej strane.
 • Pomocou dvoch skrutiek priskrutkujte r√°m do streŇ°nej konŇ°trukcie. Potom r√°m vyrovnajte a nastavte uhloprieńćky r√°mu. Uhloprieńćka r√°mu sa m√īŇĺe odch√ĹliŇ• maxim√°lne o +/- 1 mm.
 • Po nastaven√≠ uhloprieńćok a vyrovnan√≠ r√°mu priskrutkujte zvyŇ°ok skrutiek. 
 • Pripravte okenn√Ĺ r√°m na inŇ°tal√°ciu paroz√°brany na p√°soch okolo r√°mu a nainŇ°talujte odvodŇąovac√≠ Ňĺńĺab asi 50 cm nad okno. 
 • Vyberte lemovanie z kart√≥novej krabice a skontrolujte vŇ°etky ńćasti. Lemovanie sa sklad√° zo spodn√©ho flexibiln√©ho dielu, horn√©ho dielu, odvodŇąovacieho dielov a odkvapovej strieŇ°ky. Pońćet tesniacich klinov z√°vis√≠ od veńĺkosti okna.
 • Pred zańćat√≠m mont√°Ňĺe lemovania odstr√°Ňąte ochrann√ļ f√≥liu.
 • Mont√°Ňĺ lemovania zańćnite spodn√Ĺm dielom, ktor√Ĺ vloŇĺ√≠te do pripravenej dr√°Ňĺky. N√°sledne vloŇĺte do dr√°Ňĺky oba bońćn√© diely. Potom osańŹte hodn√Ĺ diel lemovania. Ako posledn√Ĺ vloŇĺte do spolońćnej dr√°Ňĺky odkvapov√ļ strieŇ°ku v hornej ńćasti r√°mu. 
 • Po osaden√≠ vŇ°etk√Ĺch dielov lemovania vloŇĺte sp√§Ň• do dr√°Ňĺky r√°mov√© tesnenie. Skontrolujte, ńći je tesnenie presne a rovnomerne vloŇĺen√© do dr√°Ňĺky.
 • V z√°vislosti na pouŇĺitej streŇ°nej krytine nalepte po bokoch tesniace kliny.
 • VloŇĺte kr√≠dlo sp√§Ň• do r√°mu a nezabudnite na zaistenie polohy ramien pomocou zasunutia istiacich ńćapov.
 • Zaistite istiaci kol√≠k bezpeńćnostnou z√°vlańćkou.
 • N√°sledne zaistite dotiahnut√≠m skrutiek na ńĺavej a pravej strane poz√≠ciu ramien.
 • Po inŇ°tal√°cii okna skontrolujte jeho funkńćnosŇ•. 
 • Pokrańćujte v mont√°Ňĺi bońćn√©ho obloŇĺenia okna.
 • N√°sledne zaistite polohu nerezov√Ĺmi skrutkami.
 • Posledn√Ĺm dielom na namontovanie je horn√Ĺ diel oplechovania. 
 • Zaistite polohu horn√©ho oplechovania pomocou sp√§tnej inŇ°tal√°cie skrutiek v spodnej ńćasti. 
 • Odstr√°Ňąte ochrann√ļ f√≥liu zo spodnej strany flexibiln√©ho dielu a n√°sledne ho prilepte na streŇ°n√ļ krytinu. Predt√Ĺm mus√≠ byŇ• streŇ°n√° krytina ońćisten√° a odmasten√°. 
 • Nakoniec skontrolujte funkńćnosŇ• okna.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami