0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Z√≠skali sme ochrann√ļ zn√°mku

NaŇ°a znańćka Skladov√©-okn√° z√≠skala osvedńćenie o z√°pise ochrannej zn√°mky. Osvedńćenie n√°m udelil √örad priemyseln√©ho vlastn√≠ctva Slovenskej republiky na z√°klade naŇ°ej Ňĺiadosti. ńĆo to vŇ°ak znamen√°? Ochrann√° zn√°mka je oznańćenie, ktor√© je sp√īsobil√© rozl√≠Ň°iŇ• tovar ńći sluŇĺby od danej firmy. M√īŇĺete si byŇ• tak stopercentne ist√Ĺ, Ňĺe tovar oznańćen√Ĺ naŇ°im logom nie je Ňĺiadna napodobenina a skutońćne kupujete origin√°l

Ochrann√ļ zn√°mku znańć√≠ znak ¬ģ, ktor√Ĺ pribudol do n√°Ň°ho loga. Viete vŇ°ak preńćo sa na oznańćenie pouŇĺ√≠va R v kr√ļŇĺku? Znak vych√°dza z anglick√©ho slova ‚Äěregistered‚Äú, v preklade ‚Äěregistrovan√Ĺ‚Äú zo slovn√©ho spojenia ‚Äěregistered trademark‚Äú, ktor√© by sme vońĺne mohli preloŇĺiŇ• ako registrovan√° ochrann√° zn√°mka.
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami