0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

VńŹaka v√°m sme z√≠skali titul najv√§ńćŇ°ieho odberateńĺa plastov√Ĺch okien za rok 2021. ńéakujeme.

Na konci j√ļna sa vedenie firmy TT HOLDING z√ļńćastnilo odovzd√°vania cien n√°Ň°ho dod√°vateńĺa plastov√Ĺch okien a dver√≠. Odovzd√°vanie prebehlo v pońĺskom meste Ilawa a z√ļńćastnili sa ho z√°stupcovia firiem s najv√§ńćŇ°√≠mi odbermi v roku 2021.

NaŇ°a firma z√≠skala hneńŹ dve ceny:
  • 1. miesto a teda hlavn√ļ cenu za najv√§ńćŇ°√≠ pońćet odobran√Ĺch okien a dver√≠ ‚Äď 29 657 kusov,
  • 2. miesto za najv√§ńćŇ°√≠ n√°rast odobran√Ĺch v√Ĺrobkov v roku 2022.
Ceny preberal spolumajiteńĺ firmy Ladislav Horńćica a riaditeńĺ firmy Petr Boreck√Ĺ. V ich mene a v mene cel√©ho t√≠mu Skladov√Ĺch okien ńŹakujeme vŇ°etk√Ĺm naŇ°im z√°kazn√≠kom, pretoŇĺe bez v√°s by sme to nedok√°zali. 


Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami