0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Staviame nové sídlo a logistické centrum

Na ploche viac ako 8000 m2 pre V√°s staviame modern√© logistick√© centrum a nov√© s√≠dlo v KuŇôimi pri Brne. V are√°li logistick√©ho centra pre V√°s pripravujeme showroom (klimatizovan√Ĺ) pre prezent√°ciu naŇ°ich v√Ĺrobkov, obchodn√© oddelenie, kancel√°rie a skladovacie priestory. Pre VaŇ°e pohodlie posl√ļŇĺi veńĺkokapacitn√© parkovisko priamo pred budovou a rovnako tak DRIVE-IN pr√≠chod do n√°Ň°ho skladu pre r√Ĺchly n√°kup a naloŇĺenie naŇ°ich v√Ĺrobkov.
NaŇ°e √ļsporn√© okn√° a dvere a ńŹalŇ°√≠ tovar pre V√°s budeme novo skladovaŇ• v modern√Ĺch hal√°ch o celkovej skladovacej ploche viac ako 2500m2.

Predpokladan√Ĺ d√°tum otvorenia: zańćiatok roka 2016


Budeme sa teŇ°iŇ• na VaŇ°u n√°vŇ°tevu.Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami