0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

PredńļŇĺenie doby dodania urńćit√Ĺch okien a dver√≠

V√°Ňĺen√≠ z√°kazn√≠ci,

zaklad√°me si na r√Ĺchlom dodan√≠, bohuŇĺiańĺ i n√°s sa dotkla s√ļńćasn√° stavebn√° kr√≠za a z d√īvodu celosvetov√©ho nedostatku niektor√Ĺch materi√°lov sme n√ļten√≠ v√°s informovaŇ•, Ňĺe okn√° a dvere, pri ktor√Ĺch si zvol√≠te bezpeńćnostn√© zasklenie alebo urńćit√© ornamentn√© skl√° (delta, delta pieskovan√°, matn√© mlieńćne, matn√© pieskovan√©, master carre, crepi, silvit), maj√ļ dońćasne predńļŇĺen√ļ v√Ĺrobn√ļ lehotu na cca 6 aŇĺ 7 t√ĹŇĺdŇąov.

T√°to lehota sa m√īŇĺe zmeniŇ•, preto pros√≠m v pr√≠pade z√°ujmu o tento typ skiel a ich dodaciu lehotu kontaktujte naŇ°u z√°kazn√≠cku linku.

ńéakujeme za pochopenie.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami