0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Poradíme e-mailom, telefonicky i na chate

Z n√°Ň°ho ned√°vneho dotazn√≠ka medzi z√°kazn√≠kmi vyplynulo, Ňĺe najńćastejŇ°ie ńĺudia na komunik√°ciu s naŇ°imi oper√°tormi vyuŇĺ√≠vaj√ļ e-mail. Ale moŇĺnost√≠, ako s nami komunikovaŇ• je viac: telef√≥n, facebook a chat na webe.

Potrebujete pom√īcŇ•? Nap√≠Ň°te

Pr√°ve cez chat sa na n√°s ned√°vno obr√°til jeden z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ potreboval do okna vloŇĺiŇ• liŇ°tu. NaŇ°a oper√°torka ho odk√°zala na videon√°vody a p√°n potom poslal pekn√© pońŹakovanie. My tieŇĺ ńŹakujeme a prajeme p√°novi i vŇ°etk√Ĺm naŇ°im ńŹalŇ°√≠m z√°kazn√≠kom, aby sa im mont√°Ňĺ okien a dver√≠ podarila.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami