0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

PońŹte na prehliadku do n√°Ň°ho skladu

Ako to v naŇ°om sklade vyzer√° a ako to rob√≠me, Ňĺe v√°m objedn√°vky m√īŇĺeme tak r√Ĺchlo odoslaŇ•? PońŹte s nami nakukn√ļŇ• do z√°kulisia, kde sa odohr√°va veńĺmi d√īleŇĺit√Ĺ dej cel√©ho procesu. Ods√Ĺpa to tam ako na beŇĺiacom p√°se a na dlh√© rozpr√°vanie tam nie je ńćas. Sklad je pre naŇ°ich skladn√≠kov dopodrobna presk√ļman√Ĺm ter√©nom, kde by sa vyznali aj poslepiańćky. Pr√°cu si vedia zorganizovaŇ•, a aj pr√°ve vńŹaka tomu m√īŇĺete maŇ• naŇ°e skladov√© okn√° uŇĺ do 3 dn√≠ doma.

 
skladnici v skladov√Ĺch okn√°ch sklad skladov√Ĺch okien
 

Ako pri exped√≠cii z√°kaziek postupujeme? A ako docielime toho najr√ĹchlejŇ°ieho odbavenia?

Skladov√© okn√° vlastnia najv√§ńćŇ°√≠ sklad okien v ńĆeskej republike. K√ļzlo tkvie v poriadku a prehńĺadnosti. Bez toho by to Ň°lo len Ň•aŇĺko. Preto m√°me sklad rozdelen√Ĺ do niekońĺk√Ĺch sektorov, k√≥j√≠, v ktor√Ĺch sa nach√°dzaj√ļ vŇĺdy dan√© rozmery okien. VŇ°etky √ļdaje s√ļ na k√≥ji prehńĺadne sp√≠san√©, takŇĺe je potom pre skladn√≠kov oveńĺa jednoduchŇ°ie okn√° n√°jsŇ• a pripraviŇ• na exped√≠ciu. KeńŹ na sklad dorazia nov√© okn√°, cel√° partia naŇ°ich skladn√≠kov sa vrhne do pr√°ce a zańćn√ļ okn√° triediŇ•. Je to radosŇ• na nich pozeraŇ•.

NaŇ°im skladn√≠kom preto patr√≠ uznanie a veńĺk√° vńŹaka! S√ļ skvele zorganizovan√≠ a pretoŇĺe pracuj√ļ ako jeden t√≠m, pr√°ca im tak neuveriteńĺnou r√ĹchlosŇ•ou ide od ruky. Pokiańĺ chcete vidieŇ• konkr√©tne ńć√≠sla a o naŇ°ich slov√°ch sa presvedńćiŇ•, nahliadnite do tohto ńćl√°nku.

 
sklad okien najv√§ńćŇ°√≠ sklad okien v ńĆR

skald okien v skladov√Ĺch okn√°ch skladn√≠k v skladov√Ĺch okn√°ch

 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami