0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

NaŇ°e oper√°torky si vysk√ļŇ°ali namontovaŇ• okno

Mont√°Ňĺ okien nie je discipl√≠na len pre muŇĺov. Stoj√≠me si za heslom "ńĹahk√° mont√°Ňĺ" a to, Ňĺe sa naŇ°e okn√°, ktor√© V√°m pon√ļkame v naŇ°om e-shope, skutońćne ńĺahko montuj√ļ, sme sa rozhodli dok√°zaŇ•.
 

Na naŇ°om sklade sme preto postavili skutońćne veńĺk√ļ stenu a v nej urobili dieru na jedno z naŇ°ich skladov√Ĺch okien. Aby to nemala Andrea, ktor√° je ved√ļcou ńćesk√©ho a slovensk√©ho e-shopu, tak√© jednoduch√©, vybrali sme pre Ňąu na mont√°Ňĺ dvojkr√≠dlov√© okno o rozmere 1250x1100 v bielej farbe s izolańćn√Ĺm dvojsklom. Dvojkr√≠dlov√© okno, to uŇĺ nieńćo v√°Ňĺi a predsa len, mont√°Ňĺ je n√°rońćnejŇ°ia ako u mal√©ho jednokr√≠dlov√©ho okna. Andrea vysadila obe kr√≠dla, a pretoŇĺe sa rozhodla pre mont√°Ňĺ na turboskrutky, navŇētala do r√°mu otvory. R√°m umiestila do pripraven√©ho otvoru v naŇ°ej proviz√≥rnej stene, dala ho do v√°hy, predvŇētala otvory do muriva, zavŇētala turboskrutky, nasadila kr√≠dla sp√§Ň• a zapenovala medzeru medzi r√°mom a murivom.
 

PretoŇĺe sam√© okno, si dnes uŇĺ objedn√° m√°lokto z n√°s, do okna namontovala Ňĺal√ļzie, vn√ļtorn√© a vonkajŇ°ie parapety a sieŇ• proti hmyzu.
 

Bola to jej prv√° mont√°Ňĺ a zvl√°dla ju hravo. Podńĺa slov Andrei, bolo najŇ•aŇĺŇ°ie nasadiŇ• kr√≠dla do zabudovan√©ho r√°mu - kr√≠dla s√ļ vńŹaka kvalitn√Ĺm izolańćn√Ĺm dvojskl√°m pomerne Ň•aŇĺk√© a pri tej v√°he sa trafiŇ• na p√°nty nie je pre Ňĺenu najjednoduchŇ°ie. Na ot√°zku, ńći by si vedela predstaviŇ•, Ňĺe si namontuje po tejto sk√ļsenosti nov√© okn√° na svoj rodinn√Ĺ dom, odpovedala, Ňĺe s drobnou pomocou priateńĺa pokojne :-)
 

NamontovaŇ• naŇ°e okn√° je veńĺmi jednoduch√©, zvl√°dnu to aj Ňĺeny :-) A ako d√īkaz na n√°Ň° web uŇĺ skoro umiestnime cel√© video z mont√°Ňĺe. Sledujte naŇ°e str√°nky, podrobn√© video z mont√°Ňĺe V√°s presvedńć√≠, Ňĺe zak√ļpiŇ• okn√° cez n√°Ň° e-shop a namontovaŇ• si ich svojpomocou je nie len veńĺmi lacn√©, ale aj jednoduch√©. Okrem toho n√°s uŇĺ skoro uvid√≠te na ńćeskom telev√≠znom kan√°li Prima, kde bude ńćasŇ• videa z mont√°Ňĺe takisto odvysielan√°.
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami