0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Extra kovanie activPilot uŇĺ skoro vo VaŇ°ich okn√°ch!

Extra kovanie activPilot uŇĺ skoro vo VaŇ°ich okn√°ch!

Ideme ńŹalej. VaŇ°a bezpeńćnosŇ• a pohodlie. Viacpolohov√° regul√°cia intenzity vetrania. V√Ĺbava triedy Mercedes v okn√°ch Ň°vajńćiarskej spolońćnosti AFG bez pr√≠platku.

V m√°ji 2016 prech√°dzame na vyŇ°Ň°iu triedu kovania activPilot nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus. V√Ĺznamn√Ĺ krok vpred nie je moŇĺn√© zrobiŇ• zo dŇąa na deŇą, preto sa v naŇ°ich okn√°ch budete stret√°vaŇ• ist√Ĺ ńćas jak s kovan√≠m s√ļńćasn√©ho dod√°vateńĺa spol. SIEGENIA AUBI, tak s kovan√≠m nov√©ho dod√°vateńĺa Winkhaus.

SpolońćnosŇ• Winkhaus je tradińćn√Ĺm v√Ĺrobcom kovania pre otvorov√© v√Ĺplne, zaloŇĺen√Ĺ roku 1854 zo s√≠dlom v Telgte v Nemecku. Zamestn√°va viac ako 2000 robotn√≠kov vo v√Ĺrobn√Ĺch z√°vodoch v Nemecku, Veńĺkej Brit√°nii, ńĆeskej republike, Franc√ļzku a ńŹalŇ°√≠ch piatich eur√≥pskych Ň°t√°toch. Viacej o novom dod√°vateńĺovi si prezrite na str√°nkach www.winkhaus.de alebo na ńćeskej verzii str√°nok Winkhaus http://www.winkhaus.com/cs-cz/

Preńćo zmena kovania? Lebo V√°m chceme pon√ļknuŇ• viacej ako ostatn√≠ a lebo to vieme pon√ļknuŇ• na rozdiel od in√Ĺch za rovnak√ļ cenu. UŇĺ doterajŇ°ie kovanie TITAN od spol. SIEGENIA AUBI je Ň°pińćkou. Kovanie Winkhaus vŇ°ak prid√° okn√°m PREMIUM a PRIME ńćereŇ°nińćku na torte, ktorej k√īstku V√°Ň° sused len Ň•aŇĺko zhryzie :-)

 
V ńćom je kovanie Winkhaus activPilot teda lepŇ°ie? UŇĺ v Ň°tandarde V√°m pon√ļkneme luxus, bez pr√≠platku:
1.       Kovanie s certifik√°tom odolnosti 25.000 cyklov
(160 rokov trad√≠cie a v√Ĺvoja spolońćnosti Winkhaus)
 
2.       Viac pol√īh vetrania (to s n√°m na tom p√°ńći najviacej :-)
(Doteraz ste okno mohli iba otvoriŇ• alebo vyklopiŇ•. NaŇ°e okn√° budete m√īcŇ• teraz vykl√°paŇ• v niekońĺk√Ĺch poloh√°ch ‚Äď jednoduch√° regul√°cia intenzity vetrania a ochrana proti nechcen√Ĺm zabuchnutiam)
 
3.       V Ň°tandardu 2 protikusy proti vl√°maniu
(v Ň°tandardu od n√°s tak dostanete okno s rovnakej bezpeńćnostnej triede, ako s√ļ pr√≠platkov√© prevedenia odpovedaj√ļce bezpeńćnostn√Ĺm triedam RC1 a RC2)


 
4.       Jedineńćn√Ĺ uzamykac√≠ syst√©m s osemhrann√Ĺm ‚Äěhr√≠bikom‚Äú
(V√Ĺhodou tohto rieŇ°enia je presn√° regul√°cia pr√≠tlaku a moŇĺnosŇ• ńĺahk√©ho zv√ĹŇ°enia bezpeńćnostn√©ho Ň°tandardu pomocou v√Ĺmeny Ň°tandardn√Ĺch protikusov za bezpeńćnostn√© protikusy odoln√© proti vl√°maniu. ҆irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti.)


 
5.       V√Ĺrazn√© sŇ•aŇĺenie proti vylomeniu kr√≠dla
(UŇĺ Ň°tandardn√Ĺ protikus vńŹaka svojej konŇ°trukcii veńĺmi sŇ•aŇĺuje pokusy o vylomenie kr√≠dla: vyńćnievaj√ļce hrany protikusu blokuj√ļ osemhrann√Ĺ ‚Äěhr√≠bik‚Äú proti vl√°maniu.)


 
 6.       VylepŇ°en√© noŇĺnicov√© loŇĺisko

(NoŇĺnicov√© loŇĺisko umoŇĺŇąuje ńĺahk√© a r√Ĺchle odstr√°nenie ńćapu a vyvesenie okenn√©ho kr√≠dla (vńŹaka Ň°peci√°lnej patentovanej z√°padke).)


 
7.       ńĆap loŇĺiska nie je vysadzovan√Ĺ celkom, vńŹaka ńćomu sa nestrat√≠.


 
8.       LoŇĺisko je navyŇ°e vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla.
 
9.       Prizdv√≠hanie kr√≠dla ‚Äď zaisŇ•uje optim√°lnu polohu kr√≠dla v pomere k r√°mu.
(Mierne kr√≠dlo nadv√≠ha a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie.)
 
10.   Dodatońćn√Ĺ uzatv√°rac√≠ bod pod horn√Ĺm noŇĺnicov√Ĺm loŇĺiskom
(ZaisŇ•uje optim√°lnu tesnosŇ• v mieste, ktor√© je najviacej vystaven√© riziku straty tepla v miestnosti.)
 
11.   Poistka chybnej manipul√°cie kńĺuńćky vo vyklopenej polohe okna
(ZabraŇąuje nechcen√©mu uvedeniu okna do otvorenej polohy. VńŹaka tomu sa zvyŇ°uje bezpeńćnosŇ• uŇĺ√≠vania okn√°.)

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami