0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Term√≠ny dodania a pracovn√Ĺ ńćas o sviatkoch

V√°Ňĺen√≠ z√°kazn√≠ci,

dovońĺujeme si V√°s informovaŇ•, Ňĺe v ńćase sviatkov bude n√°Ň° sklad i obchodn√© oddelenie v term√≠ne 22.12. - 2.1. uzavret√©. Posledn√Ĺ v√Ĺdaj z n√°Ň°ho skladu v tomto roku je moŇĺn√© uskutońćniŇ• v stredu 21.12. do 15 hod√≠n.

U skladov√Ĺch poloŇĺiek (ktor√© s√ļ skladom), objednan√Ĺch i s dopravou k V√°m domov, je dodanie eŇ°te v tomto roku moŇĺn√© prisńĺ√ļbiŇ• pre objedn√°vky prijat√© do 13.12. V skladov√Ĺch poloŇĺiek, objednan√Ĺch i s pr√≠sluŇ°enstvom (Ňĺal√ļzie, siete, parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, moŇĺno prisńĺ√ļbiŇ• dodanie eŇ°te v tomto roku pre objedn√°vky prijat√© do 7.12.
 
Od utorka 3.1.2016 bude n√°Ň° sklad i obchodn√© oddelenie op√§Ň• v plnej prev√°dzke.
 
V term√≠ne 19.12. - 6.1. bude prebiehaŇ• taktieŇĺ odst√°vka vo v√Ĺrobe (okien i pr√≠sluŇ°enstva). Objedn√°vky individu√°lnych v√Ĺrobkov na mieru, ktor√© bud√ļ vykonan√© v decembri, popr. u ktor√Ĺch bude z√°loha uhraden√° aŇĺ v decembri, nemus√≠ byŇ• vykryt√© do konca roka a term√≠n dodania sa m√īŇĺe o dobu odst√°vky predńļŇĺiŇ•. V pr√≠pade, Ňĺe vykon√° objedn√°vku v√Ĺrobkov na mieru v decembri (popr. Uhrad√≠te z√°lohu aŇĺ v decembri) a trv√°te na dodanie eŇ°te do konca roka, resp. dodanie do 21.12., je vhodn√© si moŇĺnosŇ• dodrŇĺanie tak√©hoto term√≠nu nechaŇ• potvrdiŇ• do e-mailu, inak ho nem√īŇĺeme garantovaŇ•.


ŇĹEL√ĀME V√ĀM VESEL√Č VIANOCE A ҆ҧASTN√Ě NOV√Ě ROK!

V√°Ň° team Skladov√Ĺch okien
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami