0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Nastavenie plastov√Ĺch okien na zimu

RieŇ°ite, ako nastaviŇ• plastov√© okn√° na zimu? Najprv treba spomen√ļŇ•, Ňĺe nie vŇĺdy je nastavenie okien na zimu nutn√©. Pokiańĺ v√°m totiŇĺ okno rovnomerne dosad√° celou plochou tesnenia do okenn√©ho r√°mu, ak√©końĺvek Ň°telovanie kovania je zbytońćn√©, pretoŇĺe okno skr√°tka tesn√≠ dobre.

Veńĺakr√°t ale okn√° maj√ļ nastaven√Ĺ menŇ°√≠ pr√≠tlak, pretoŇĺe s√ļ nastaven√© v tzv. letnom reŇĺime ‚Äď to znamen√°, Ňĺe pr√≠tlak je menŇ°√≠, pretoŇĺe v lete sa obzvl√°Ň°Ň• tmav√© plastov√© profily viac rozŇ•ahuj√ļ a menŇ°√≠ pr√≠tlak tam menej nam√°ha tesnenie. Pokiańĺ teda zist√≠te, Ňĺe pr√≠tlak je nedostatońćn√Ĺ, je nastavenie pred zimou urńćite dobr√Ĺm krokom, ktor√Ĺ eŇ°te viac zn√≠Ňĺi n√°klady za k√ļrenie. 

√öpravu plastov√Ĺch okien na zimu zvl√°dnete svojpomocne

Nemus√≠te maŇ• obavy, Ňĺe by ste na nastavenie okien do tzv. zimn√©ho reŇĺimu museli volaŇ• servis√°ka. √öpravu zvl√°dnete sami. Budete len potrebovaŇ• imbusov√Ĺ kńĺ√ļńć (pr√≠padne ploch√Ĺ kńĺ√ļńć ńć. 10) a trochu v√°Ň°ho ńćasu. Na obr√°zku niŇĺŇ°ie vid√≠te uzatv√°racie body ‚Äď z√°verov√© ńćapy. 
Nastavenie prítlaku okien
Uzatv√°racie body zobrazen√© na obr. 13 a 14 m√īŇĺete pootońćit (napr. kńĺŇĮńćom ńć. 10) a t√Ĺm zv√ĹŇ°ite pr√≠tlak kr√≠dla na r√°m. Odpor√ļńća sa iba v pr√≠pade, Ňĺe kr√≠dlo nie je dostatońćne pritlańćen√© k r√°mu.

Ako nastaviŇ• okn√° na zimu?

SilnejŇ°√≠ pr√≠tlak nastav√≠te tak, Ňĺe vŇ°etky z√°verov√© ńćapy kovania pootońć√≠te smerom do interi√©ru. Nezabudnite, Ňĺe tieto uzatv√°racie body sa nach√°dzaj√ļ po celom obvode okenn√©ho kr√≠dla. KeńŹ potom po zime budete chcieŇ• pr√≠tlak zmierniŇ•, stańć√≠ zase pootońćiŇ• na druh√ļ stranu, smerom do exteri√©ru. Vo vŇ°eobecnosti vŇ°ak odpor√ļńćame do nastavenia okien pr√≠liŇ° nezasahovaŇ•, d√īleŇĺitejŇ°ie je okenn√© kovanie pravidelne, najlepŇ°ie raz rońćne, premazaŇ•.

 ńĆasto kladen√© ot√°zky t√Ĺkaj√ļce sa nastavenia plastov√Ĺch okien na zimu

Nevad√≠, keńŹ sa nastavovanie okien rob√≠ ńćasto (pred zimou, pred letom), nenińć√≠ sa to nejako?
Nie, ale nastavenia musia byŇ• samozrejme vykonan√© spr√°vne.
M√īŇĺe sa ńćap strhn√ļŇ•?
√Āno, zlou manipul√°ciou je to moŇĺn√©. Napr√≠klad zl√Ĺ typ hlavy na skrutk√°ch, ktor√© sa m√īŇĺu strhn√ļŇ•.
Na ńćo si pri √ļprave okien na zimu daŇ• pozor?
Dbajte na to, aby vŇ°etky pr√≠tlaky boli rovnako nastaven√©. Urńćite tieŇĺ na zimu oddeńĺte z okien siete, ak ich m√°te. S v√§ńćŇ°√≠m pr√≠tlakom a sieŇ•ami by sa viac nińćilo okenn√© tesnenie. ńéalej odpor√ļńćame ońćistiŇ• tesnenie a najlepŇ°ie ho oŇ°etriŇ• pr√≠pravkom na tesnenie.
TIP NA Z√ĀVER: Odpor√ļńćame pravidelne pouŇĺ√≠vaŇ• udrŇĺiavaciu sadu

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami