0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

҆kolili sme sa na nov√Ĺ profil Rehau Synego AD

UŇĺ skoro rozŇ°√≠rime n√°Ň° sortiment o nov√Ĺ Ň°esŇ•komorov√Ĺ profilov√Ĺ syst√©m SYNEGO nemeckej spolońćnosti REHAU AG + Co. Ten bude Ň°tandardne dod√°van√Ĺ s trojsklom a svojimi izolańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami vyhovie i norm√°m pre pas√≠vne domy.

PretoŇĺe naŇ°im cieńĺom je, ńćo najlepŇ°ie v√°m pri n√°kupe plastov√Ĺch okien a dver√≠ pom√īcŇ•, najsk√īr sme usporiadali intern√© Ň°kolenie. Pracovn√≠ńćky z√°kazn√≠ckej linky boli zozn√°men√© s technick√Ĺmi parametrami a v√Ĺrobn√Ĺmi moŇĺnosŇ•ami, takŇĺe aŇĺ bude nov√Ĺ profil v ponuke, v pr√≠pade ot√°zok sa na ne nev√°hajte obr√°tiŇ•.  

 
҆kolili jsme se na nov√Ĺ profil Rehau Synego AD

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami