0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Nov√° predńļŇĺen√° doba prev√°dzky

Abysme vyŇ°li v √ļstrety z√°kazn√≠kom a dok√°zali reagovaŇ• na zvyŇ°uj√ļci sa popyt po tovare v naŇ°om e-shope, predńļŇĺili sme od 6.2.2017 dobu prev√°dzyk obchodn√©ho oddńõlenia aj na sklade.

NaŇ°e oper√°torky sa o V√°s postaraj√ļ teraz kaŇĺd√Ĺ pracovn√Ĺ deŇą vr√°tane sob√īt:
PO, ST, PI  8:00 - 18:00
√öT, ҆T  8:00 - 15:30
SO 8:00 - 12:30 (od 25.3.)

N√°Ň° sklad pre V√°s bude otvoren√Ĺ teraz kaŇĺd√Ĺ pracovn√Ĺ deŇą vr√°tane sob√īt:
PO, ST, PI  7:00 - 18:00
√öT, ҆T  7:00 - 15:30
SO 8:00 - 12:30 (od 25.3.)

Pokiańĺ ste si objednali nov√© okn√° a vyuŇĺili moŇĺnosŇ• bezplatn√©ho osobn√©ho odberu, m√īŇĺete pre vyzdvihnutie vńŹaka rozŇ°√≠renej dobe prev√°dzky vyuŇĺiŇ• teraz aj podveńćern√© hodiny. Ak V√°m vyhovuje viacej v√≠kend, sp√ļŇ°Ň•ame od 25.3.2017 pracovn√© soboty.

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami