0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

NaŇ°a firma oslavuje 10 rokov

V roku 2013 sme v ńĆeskej republike vybavili vyŇ°e 300 objedn√°vok za rok, dnes je to viac ako 10 tis√≠c objedn√°vok rońćne. Dodali sme okn√° a dvere do minidomńćekov, ch√°t, rodinn√Ĺch domov, alpsk√Ĺch penzi√≥nov, rekreańćn√Ĺch apartm√°nov a dokonca aj do vily v KambodŇĺi.

Ako to vŇ°etko zańćalo?

Ladislav HorńćicaPodńĺa spolumajiteńĺa spolońćnosti Ladislava Horńćińća bol predaj okien cez e-shop pred 10 rokmi nezvyńćajn√Ĺ. "My sme si uvedomil, Ňĺe internet sa st√°va beŇĺnou s√ļńćasŇ•ou n√°Ň°ho Ňĺivota, a tak sme si povedali, Ňĺe to sk√ļsime inak - bez pobońćiek, bez zloŇĺit√©ho papierovania, skr√°tka jednoduchŇ°ie, r√ĹchlejŇ°ie, lacnejŇ°ie pre z√°kazn√≠ka. Spustili sme online konfigur√°tor okien a dver√≠, naskladnili sme asi 110 r√īznych veńĺkost√≠ a typov okien v niekońĺk√Ĺch stovk√°ch kusov a urobili sme jednoduch√© video n√°vody, aby mont√°Ňĺ zvl√°dli aj beŇĺn√≠ ńĺudia. V tom ńćase sme boli prv√≠ v ńĆeskej republike."

Uk√°zalo sa, Ňĺe ńĆesi s√ļ Ň°ikovn√≠ a o okn√° a dvere z e-shopu bol z√°ujem. "ńĆlovek, ktor√Ĺ sa vo Ň°tvrtok rozhodol, Ňĺe si cez v√≠kend vymen√≠ okno v gar√°Ňĺi alebo na chate, mal zrazu moŇĺnosŇ•. Bol to obrovsk√Ĺ rozdiel oproti tomu, ako beŇĺne fungovali okn√°rske firmy v roku 2013. ҆tandardn√© dodacie lehoty boli 6 aŇĺ 10 t√ĹŇĺdŇąov, my sme t√ļto dobu skr√°tili o viac ako 95 %. Z√°kazn√≠k navyŇ°e nemusel chodiŇ• na pobońćku, nemusel ńćakaŇ• na meranie a mont√°Ňĺ, nemusel nińć podpisovaŇ•. Z n√°kupu okien sme pre z√°kazn√≠ka urobili jednoduch√ļ vec. V nasleduj√ļcich rokoch sa e-shopy s oknami rozbehli a r√°stli ako huby po daŇĺdi, inŇ°pirovali sme mnoh√© ńŹalŇ°ie firmy, aby robili veci inak, a dodnes ud√°vame trend v online predaji okien a dver√≠," dod√°va spolumajiteńĺ spoleńćnosti.

Ako si naŇ°i zamestnanci pam√§taj√ļ svoje zańćiatky?

Dominika VaŇ°√≠ńćkov√°, ktor√° je s√ļńćasŇ•ou oddelenia predaja a starostlivosti o z√°kazn√≠kov, je u n√°s uŇĺ sedem rokov. KeńŹ k n√°m nast√ļpila, spom√≠na si, Ňĺe bola nerv√≥zna, ale vńŹaka priateńĺsk√Ĺm kolegom z nej nervozita r√Ĺchlo opadla. "Pr√°ca v Skladovk√°ch je pestr√° a bav√≠ ma, pretoŇĺe kaŇĺd√Ĺ deŇą pon√ļka nov√© v√Ĺzvy. NajŇ•aŇĺŇ°ie pre mŇąa bolo nauńćiŇ• sa technick√© parametre pon√ļkan√Ĺch v√Ĺrobkov a s t√Ĺm s√ļvisiace spr√°vne postupy nastavovania a mont√°Ňĺe, ale nakoniec som vńŹaka Ň°koleniam vŇ°etko zvl√°dla," hovor√≠ Dominika, ktor√° spom√≠na aj na vtipn√ļ historku zo svojej pr√°ce. "Jedn√©ho dŇąa sa do n√°Ň°ho skladu zat√ļlalo mal√° andulka. Nikto o Ňąu nemal z√°ujem, tak sme si ju nechali a dali jej meno Karel. Papag√°j sa stal naŇ°√≠m firemn√Ĺm maskotom, a aby s nami nebol v kancel√°rii s√°m, zaobstarali sme mu kamar√°da."

Radovan Vlk, ktor√Ĺ je ved√ļcim exped√≠cie, chod√≠ do firmy v KuŇôimi tieŇĺ uŇĺ p√§Ň• rokov. "Aj keńŹ som uŇĺ pracoval pri okn√°ch,samozrejme do novej pr√°ce som vstupoval s urńćitou nervozitou. V sklade ma vŇ°ak priv√≠tal pr√≠jemn√Ĺ a priateńĺsk√Ĺ kolekt√≠v, takŇĺe na svoj prv√Ĺ deŇą spom√≠nam r√°d."

NaŇ°a firma oslavuje 10 rokov

ńĆo sa zmenilo za 10 rokov?

"Na zańćiatku sme hńĺadali okn√° v √ļvodzovk√°ch po celom sklade, ale dnes m√° kaŇĺd√© okno svoje miesto a presn√© oznańćenie. T√Ĺm sa v√Ĺrazne zniŇĺuje naŇ°a chybovosŇ•. ZlepŇ°ili sme aj balenie okien - nechali sme si vyrobiŇ• kart√≥nov√© rohy a stojany na mieru. Nie je predsa jednoduch√© prepraviŇ• okno na druh√ļ stranu Nemecka tak, aby sa k z√°kazn√≠kovi dostalo bez poŇ°kodenia. Pracovali sme na spravodlivom sp√īsobe odmeŇąovania naŇ°ich zamestnancov, aby u n√°s pracovali len t√≠, ktor√≠ naozaj chc√ļ pracovaŇ•, a aby u n√°s pracovit√≠ ńĺudia pracovali radi. Je n√°s oveńĺa viac ako na zańćiatku a dok√°Ňĺeme dod√°vaŇ• okn√° do 5 kraj√≠n, prińćom v kaŇĺdej z t√Ĺchto kraj√≠n vieme z√°kazn√≠kom poradiŇ• v ich rodnom jazyku," hovor√≠ Ladislav Horńćica.

NaŇ°a firma oslavuje 10 rokov

V ńćom sme jedineńćn√≠?

KeńŹ pr√≠dete do n√°Ň°ho kuŇôimsk√©ho skladu, nemus√≠te ńćakaŇ• hodiny, ale okn√° a dvere si odveziete ihneńŹ. Tovar na mieru dod√°vame do 3 aŇĺ 6 t√ĹŇĺdŇąov. To je v√Ĺrazne menej ako u beŇĺn√Ĺch okn√°rskych firiem. Ale benefitov u n√°s n√°jdete oveńĺa viac:

10. v√Ĺrońćie
 

ńĆo spomen√ļŇ• na z√°ver? Urńćite pońŹakovaŇ•

Petr Boreck√Ĺ Konateńĺ firmy Petr Boreck√Ĺ zhŇēŇąa, Ňĺe uplynul√© roky priniesli veńĺa ‚ÄěUŇĺili sme si roky obchodn√©ho rastu a expanzie. Stmelilo n√°s n√°rońćn√© obdobie covidu. Zistili sme, Ňĺe nie vŇĺdy sa len dar√≠, ale Ňĺe prich√°dza aj obdobie stagn√°cie, v ktorom treba zabraŇ• a spolońćne veriŇ• v lepŇ°ie zajtrajŇ°ky. V kaŇĺdom z t√Ĺchto obdob√≠ sme sa veńĺa nauńćili a zobrali si z neho to najlepŇ°ie. Spolońćne sme dodali cez 250 tis√≠c okien a dver√≠ a chceme aj nańŹalej poskytovaŇ• profesion√°lne sluŇĺby naŇ°im z√°kazn√≠kom.

A prajeme si, aby sa na n√°s klienti obracali radi a s d√īverou. Sme na najlepŇ°ej ceste byŇ• aj nańŹalej jednotkou vo svojom odbore. A to predovŇ°etk√Ĺm vńŹaka t√≠mu schopn√Ĺch, l√°skav√Ĺch a pracovit√Ĺch ńĺud√≠, ktor√≠ naŇ°u spolońćnosŇ• tvoria. Na t√≠m e-shopu Skladov√© okn√° som naozaj hrd√Ĺ. VŇ°etk√Ĺm zamestnancom t√Ĺmto √ļprimne ńŹakujem a prajem, nech sa n√°m aj nańŹalej dar√≠.‚Äú


 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami