0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Ako naŇ°e okn√° cestovali aŇĺ do KambodŇĺe

O tento pr√≠beh sa s vami mus√≠me podeliŇ•. Ned√°vno sme realizovali nie tak √ļplne beŇĺn√ļ zak√°zku. NaŇ°im klientom bol tento kr√°t p√§Ň•hviezdińćkov√Ĺ hotel aŇĺ z ńŹalekej KambodŇĺe. Zauj√≠ma v√°s, ako tak√°to realiz√°cia obchodu prebehla?

Celej realiz√°ci√≠ samozrejme najprv predch√°dzala d√īkladn√° pr√≠prava, na ktorej pracovala naŇ°a obchodn√≠ńćka Martina Sedl√°ńćkov√°. Niekońĺkomesańćn√© chystanie obchodu sa vyplatilo, a tak samotn√° akcia prebehla v hladkom priebehu. Z√°kazn√≠k si objednal celkom 211 kusov okien a dver√≠, ktor√© sme v piatok 29. marca naloŇĺili na kontajner v naŇ°om centr√°lnom sklade v KuŇôimi. 

NaŇ°e skladov√© okn√° i dvere sme do kontajnera naskladali kus po kuse podńĺa detailn√©ho 3D pl√°nu. KaŇĺd√© okno malo v kontajneri presne dan√© svoje miesto, aby sa do neho voŇ°la cel√° zak√°zka a nedoch√°dzalo k pohybom a poŇ°kodeniu behom dlhej cesty. Okna naŇ°i skladn√≠ci naloŇĺili v rekordne kr√°tkom ńćase: uŇĺ za necel√© 2 a pol hodiny Ň°of√©r odch√°dzal s n√°kladom.
 
plastové okná a dvere

Z KuŇôimi odviezla prepravn√° sluŇĺba kontajner s plastov√Ĺmi oknami a dverami na stanicu do Moravskej TŇôebovej, odkiańĺ putoval vlakom do nemeck√©ho Hamburgu. V miestnom pr√≠stave bol kontajner preloŇĺen√Ĺ na n√°kladn√ļ lońŹ, ktor√° s n√≠m vyplula aŇĺ do ńŹalekej KambodŇĺe. Viete kde presne KambodŇĺa vlastne leŇĺ√≠? Je to kr√°ńĺovstvo nach√°dzaj√ļce sa v ńŹalekej juhov√Ĺchodnej √Āzi√≠; sused√≠ s Thajskom, Vietnamom a Laosom.

Tu uŇĺ sme sa koneńćne mohli osobne stretn√ļŇ• s naŇ°imi z√°kazn√≠kmi a cel√ļ z√°sielku im v poriadku predaŇ•.
A nezabudli sme ani na spolońćn√© foto!
 
plastové okná

 
pl√°n prevozu okien kontajner s oknami t√Ĺm skladov√Ĺch okien

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

B. Zolt√°n

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n‚Ķ‚Äú

‚ÄěV√Ĺmenu okien sme si stihly asi za p√§Ň• hod√≠n. Sme zo vŇ°etk√Ĺm spokojn√łĶ‚Äú

T. Zouhar

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal:‚Ķ‚Äú

‚ÄěV konfigur√°tore z√°kazn√≠k navrhol a objednal: ¬∑ 6-komorov√© plastov√© vchodov√© dvere PREMIUM s izolańćn√Ĺm dvojsklom, vr√°tane tepl√©ho medzisklenen√©ho (diŇ°tanńćn√©ho) r√°meńćku,‚Ķ‚Äú

LK SERVICES

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES‚Ķ‚Äú

‚ÄěZ√°kazn√≠k zo Slovenska zo spolońćnosti LK SERVICES si u n√°s uŇĺ dvakr√°t objednal dvoje plastov√© vchodov√© dvere a dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno‚Ķ‚Äú

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami