0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©

Profil vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠

12345Profil vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile vedńĺajŇ°√≠ch dver√≠
Kód produktu:391
Kategorie:Jednokrídlové
҆√≠rka:880
V√ĹŇ°ka:2080
Farba:bielabiela
Sklo:3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
P√īvodn√° cena: 448,20 ‚ā¨ s DPH
-15 %383,20 ‚ā¨ s DPH

319,30 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
Odborné poradenstvoPoradíme vám+421 944 737 500obchod@skladove-okna.sk
Odborné poradenstvo
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere n√°jdu svoje uplatnenie napr. ako vedńĺajŇ°√≠ vchod do domu, vstup na z√°hradu, terasu, do gar√°Ňĺe a pod. Plnia funkciu beŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠. Nie s√ļ vhodn√© pre vstupy, kde sa ońćak√°va vyŇ°Ň°ia frekvencia vyuŇĺitia (napr. verejn√© budovy ńći objekty s viacer√Ĺmi bytmi a pod.).

҆tandardn√° v√Ĺbava:
- viacbodov√© kovanie (aŇĺ 5 uzamykac√≠ch bodov)
- obojstrann√° kńĺuńćka s aret√°ciou (zmena na kńĺuńćku ? guńĺa nie je pri tomto vyhotoven√≠ moŇĺn√°)
- vedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere s√ļ Ň°tandardne dod√°van√© so stavebn√Ĺm z√°mkom (3 ks kńĺ√ļńćov)
- n√≠zky hlin√≠kov√Ĺ prah (ako u beŇĺn√Ĺch vchodov√Ĺch dver√≠)
- vyhotovenie ako dovn√ļtra otv√°ran√©
- dokument ?N√°vody na okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo?
- V√Ĺrobky s√ļ starostlivo zabalen√© (ochrann√© kart√≥nov√© rohy + niekońĺko vrstiev stretch f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ na stran√°ch vybaven√© popruhmi pre jednoduchŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky viacer√Ĺch kusoch dod√°vame na dreven√Ĺch nevratn√Ĺch stojanoch.


Profilov√Ĺ syst√©m z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√© kovanie z produkcie nemeckej spolońćnosti Winkhaus, zasklenie z produkcie DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington, kompletiz√°cia na automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne - to s√ļ skladov√© okn√° PREMIUM.


V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m:
- profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA
- 6-komorov√Ĺ syst√©m
- v√Ĺborn√© tepelnoizolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch)
- d√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu
- stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•)
- modern√Ĺ zaoblen√Ĺ dizajn
- predsaden√© kr√≠dlo vytv√°ra odkvapnicu, ktor√° obmedzuje riziko zatekania pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch


Tesnenie:
- 2 vkladané dorazové tesnenia EPDM (etylén-propylén-dién-polymér)
- V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch.
- ŇĹivotnosŇ• produktu je r√°dovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenia vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ vybaven√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho vyberiete p√īvodn√© tesnenia z okna a vsad√≠te nov√© tesnenia do dr√°Ňĺok. Lacn√©, r√Ĺchle a jednoduch√©.


V√Ĺstuhy:
- okn√° a dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde vybaven√© v√Ĺstuhami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak v kr√≠dle
- materi√°lom v√ĹstuŇĺ√≠ je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii
- hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1 ? 2 mm (podńĺa veńĺkosti, typu a vyhotovenia)


Zasklenie:
- v√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA pr√≠p. britskej znańćky Pilkington
- v Ň°tandarde pokovovan√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom prestupu Ug = 1.0/1.1 W/m2K
- vylepŇ°en√Ĺ medzisklen√Ĺ r√°mik minimalizuj√ļci v√Ĺskyt rosenia
- tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom Uw = 1.2 W/m2K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla)


Kovanie:
- celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad activPilot)
- bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ pohodlie pouŇĺ√≠vateńĺa
- poistka proti chybnej manipul√°cii
- u OS (otváracie ? sklopné) krídiel mikroventilácia
- osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap ? hr√≠bik (jednoduch√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠bika)
- modul nadvihnutia kr√≠dla (mierne kr√≠dlo naddvihuje a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie)
- loŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla)
- dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°maniu uŇĺ v Ň°tandarde zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą okna
- bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu
- Ň°irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti
- certifik√°t odolnosti na 25 000 cyklov
- zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120 kg)Kompletiz√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia:
- Kompletiz√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.

- V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou.. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne je vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći splŇąuje poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).

- NaŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (pozrite aktu√°lne certifik√°ty)

- VńŹaka svojim parametrom boli okn√° ҆t√°tnym fondom Ňĺivotn√©ho prostredia ńĆR zahrnut√© do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM.

- NaŇ°a spolońćnosŇ• z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registri solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Registra solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platobn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.

- Vieme, ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viac neŇĺ 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku a Nemecku doposiańĺ obsl√ļŇĺili.


Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1580 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
981,10 ‚ā¨838,90 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 980 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
597,70 ‚ā¨511,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 2 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
448,20 ‚ā¨383,20 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 6 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
669,60 ‚ā¨572,50 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 1580 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
1 168,80 ‚ā¨999,30 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 3 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
560,30 ‚ā¨479,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, ńĺav√©, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, ńĺav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1580 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
975,50 ‚ā¨834,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Hlavné vchodové dvere EkoLine pravé
 • Nov√Ĺ produkt

Hlavné vchodové dvere EkoLine pravé

Skladov√° dostupnosŇ•: 4 ks
 • ҆√≠rka: 1044 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2020 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
1 485,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM
 • Odpor√ļńćame
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 1380 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
902,70 ‚ā¨771,80 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 2 ks
 • ҆√≠rka: 980 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
469,30 ‚ā¨401,20 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©
 • Odpor√ļńćame
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
700,00 ‚ā¨598,50 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, ńĺav√©, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, ńĺav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1580 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
1 176,00 ‚ā¨1 005,40 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 4 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
488,90 ‚ā¨418,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 6 ks
 • ҆√≠rka: 980 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
582,90 ‚ā¨498,30 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Hlavné vchodové dvere EkoLine lavé
 • Nov√Ĺ produkt

Hlavné vchodové dvere EkoLine lavé

Skladov√° dostupnosŇ•: 3 ks
 • ҆√≠rka: 1044 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2020 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
1 485,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
555,20 ‚ā¨474,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere dvojkr√≠dlov√©, prav√©, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 6 ks
 • ҆√≠rka: 1480 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
938,90 ‚ā¨802,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, ńĺav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 880 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
669,60 ‚ā¨572,50 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 980 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
752,50 ‚ā¨643,40 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©
 • Odpor√ļńćame
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

VedńĺajŇ°ie vchodov√© dvere PREMIUM, pln√©, prav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks
 • ҆√≠rka: 980 mm
 • V√ĹŇ°ka: 2080 mm
 • bielabiela
516,60 ‚ā¨441,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií

Zobrazené komentáre k produktu

Zatiańĺ nebol pridan√Ĺ Ňĺiadny koment√°r

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami