0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okno PREMIUM, otv√°ravo - sklopn√© ńĺav√© 1100 x 1400

Pozor, farebn√Ĺ dekor je vŇĺdy z vonkajŇ°ej strany.
Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von

ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:418
҆√≠rka:1100
V√ĹŇ°ka:1400
Stavebn√Ĺ otvor:1130 / 1450V√Ĺrobky by mali byŇ• o cca 2 ‚Äď 3 cm menŇ°ie ako stavebn√Ĺ otvor. Tieto 2 ‚Äď 3 cm sl√ļŇĺia na manipul√°ciu s oknom v otvore pre vyrovnanie do v√°hy a tieŇĺ ako dostatońćn√Ĺ priestor pre ukotvenie a vyplnenie pripojovacej Ň°k√°ry. V√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je uveden√° bez 30 mm podkladov√©ho profilu. Podkladov√Ĺ profil je tieŇĺ naz√Ĺvan√Ĺ ako parapetn√Ĺ doraz alebo transportn√Ĺ profil. Tento profil je vysok√Ĺ 30 mm, je odn√≠mateńĺn√Ĺ a je s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho nami dod√°van√©ho okna. Sl√ļŇĺi jednak pre transport okien, aby okno pri prevoze nesedelo priamo na r√°me, z√°roveŇą aj ako parapetn√Ĺ doraz pre vn√ļtorn√ļ parapetu a ńĺahk√© ukotvenie vonkajŇ°ej parapety. Vn√ļtorn√° parapeta sa potom k podkladov√©mu profilu prir√°Ňĺa.
Farba:Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
Sklo:Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)Dvojsklo 3/16A/4TPS (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
P√īvodn√° cena: 246,80 ‚ā¨ s DPH
-20 %197,50 ‚ā¨ s DPH

164,60 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvomKliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom" bude okno vloŇĺen√© do konfigur√°tora, kde v pravej ńćasti m√īŇĺete k oknu doobjednaŇ• pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety). V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.

Odborné poradenstvo

PO-PIA 8:30‚Äď16:00, SO 8:00‚Äď12:30

+421 944 737 500

obchod@skladove-okna.sk

S√ļńćasŇ•ou balenia kaŇĺd√©ho okna je:
- elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka
- kompletn√° s√ļprava krytiek vo farbe okna na vŇ°etky ńćasti kovania
- 5-komorov√Ĺ podkladov√Ĺ profil (parapetn√Ĺ doraz) vysok√Ĺ 30 mm
- dokument : N√°vody na okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo
- V√Ĺrobky s√ļ starostlivo zabalen√© (ochrann√© kart√≥nov√© rohy + niekońĺko vrstiev stretch f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ na stran√°ch vybaven√© popruhmi pre jednoduchŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky viacer√Ĺch kusoch dod√°vame na dreven√Ĺch nevratn√Ĺch stojanoch.


Profilov√Ĺ syst√©m z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√© kovanie z produkcie nemeckej spolońćnosti Winkhaus, zasklenie z produkcie DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington, kompletiz√°cia na automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne - to s√ļ skladov√© okn√° PREMIUM.


V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m:
- profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA
- 6-komorov√Ĺ syst√©m
- v√Ĺborn√© tepelnoizolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch)
- d√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu
- stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•)
- modern√Ĺ zaoblen√Ĺ dizajn
- predsaden√© kr√≠dlo vytv√°ra odkvapnicu, ktor√° obmedzuje riziko zatekania pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch


Tesnenie:
- 2 vkladané dorazové tesnenia EPDM (etylén-propylén-dién-polymér)
- V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch.
- ŇĹivotnosŇ• produktu je r√°dovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenia vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ vybaven√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho vyberiete p√īvodn√© tesnenia z okna a vsad√≠te nov√© tesnenia do dr√°Ňĺok. Lacn√©, r√Ĺchle a jednoduch√©.


V√Ĺstuhy:
- okn√° a dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde vybaven√© v√Ĺstuhami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak v kr√≠dle
- materi√°lom v√ĹstuŇĺ√≠ je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii
- hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1 - 2 mm (podńĺa veńĺkosti, typu a vyhotovenia)


Zasklenie:
- v√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA pr√≠p. britskej znańćky Pilkington
- v Ň°tandarde pokovovan√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom prestupu Ug = 1.0/1.1 W/m2K
- vylepŇ°en√Ĺ medzisklen√Ĺ r√°mik minimalizuj√ļci v√Ĺskyt rosenia
- tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom Uw = 1.3 W/m2K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla)


Kovanie:
- celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad activPilot)
- bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ pohodlie pouŇĺ√≠vateńĺa
- poistka proti chybnej manipul√°cii
- u OS (otváracie - sklopné) krídiel mikroventilácia
- osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap ? hr√≠bik (jednoduch√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠bika)
- modul nadvihnutia kr√≠dla (mierne kr√≠dlo naddvihuje a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie)
- loŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla)
- dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°maniu uŇĺ v Ň°tandarde zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą okna
- bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu
- Ň°irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti
- certifik√°t odolnosti na 25 000 cyklov
- zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120 kg)Kompletiz√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia:
- Kompletiz√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.

- V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou.. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne je vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći splŇąuje poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).

- NaŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (pozrite aktu√°lne certifik√°ty)

- VńŹaka svojim parametrom boli okn√° ҆t√°tnym fondom Ňĺivotn√©ho prostredia ńĆR zahrnut√© do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM.

- NaŇ°a spolońćnosŇ• z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registri solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Registra solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platobn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.

- Vieme, ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viac neŇĺ 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku, v Nemecku a MańŹarsku doposiańĺ obsl√ļŇĺili.


Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okno PREMIUM, otv√°ravo - sklopn√© ńĺav√©
  • V√Ĺpredaj
-20 %

Jednokr√≠dlov√© plastov√© okno PREMIUM, otv√°ravo - sklopn√© ńĺav√©

Skladov√° dostupnosŇ•: 2 ks
  • ҆√≠rka: 650 mm
  • V√ĹŇ°ka: 1000 mm
  • bielabiela
140,30 ‚ā¨112,30 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Jednokrídlové plastové okno PREMIUM, otváravo - sklopné pravé
  • V√Ĺpredaj
-20 %

Jednokrídlové plastové okno PREMIUM, otváravo - sklopné pravé

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks
  • ҆√≠rka: 500 mm
  • V√ĹŇ°ka: 650 mm
  • bielabiela
112,40 ‚ā¨89,90 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií

Zobrazené komentáre k produktu

Maria Locse

Dobry den. Mozne u Vas objednat okno zo skla k√īru?

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,

dńõkuji V√°m za V√°Ň° dotaz. Z dŇĮvodu nacenńõn√≠ dopravy zaŇ°lete pros√≠m cenovou popt√°vku s uveden√≠m kraje a okresu na naŇ°i e-mailovou adresu: obchod@skladove-okna.sk.

T√Ĺm Skladove-okna.sk
 

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami