0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM 1760 x 1540

Pozor, farebn√Ĺ dekor je vŇĺdy z vonkajŇ°ej strany.
Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von

ŇĹal√ļzie ako darńćekAkcia plat√≠ na vŇ°etky farebn√© varianty Ňĺal√ļzi√≠.Viac info00Dni00Hodiny00Min√ļty00Sekundy

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:209
҆√≠rka:1760
V√ĹŇ°ka:1540
Pońćet stńļpikov:1
Stavebn√Ĺ otvor:1790 / 1590V√Ĺrobky by mali byŇ• o cca 2 ‚Äď 3 cm menŇ°ie ako stavebn√Ĺ otvor. Tieto 2 ‚Äď 3 cm sl√ļŇĺia na manipul√°ciu s oknom v otvore pre vyrovnanie do v√°hy a tieŇĺ ako dostatońćn√Ĺ priestor pre ukotvenie a vyplnenie pripojovacej Ň°k√°ry. V√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je uveden√° bez 30 mm podkladov√©ho profilu. Podkladov√Ĺ profil je tieŇĺ naz√Ĺvan√Ĺ ako parapetn√Ĺ doraz alebo transportn√Ĺ profil. Tento profil je vysok√Ĺ 30 mm, je odn√≠mateńĺn√Ĺ a je s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho nami dod√°van√©ho okna. Sl√ļŇĺi jednak pre transport okien, aby okno pri prevoze nesedelo priamo na r√°me, z√°roveŇą aj ako parapetn√Ĺ doraz pre vn√ļtorn√ļ parapetu a ńĺahk√© ukotvenie vonkajŇ°ej parapety. Vn√ļtorn√° parapeta sa potom k podkladov√©mu profilu prir√°Ňĺa.
Farba:Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
Sklo:3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 2 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
P√īvodn√° cena: 459,70 ‚ā¨ s DPH
-20 %367,70 ‚ā¨ s DPH

306,40 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvomKliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom" bude okno vloŇĺen√© do konfigur√°tora, kde v pravej ńćasti m√īŇĺete k oknu doobjednaŇ• pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety). V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
Odborné poradenstvoPoradíme vám+421 944 737 500obchod@skladove-okna.sk
Odborné poradenstvo
S√ļńćasŇ•ou balenia kaŇĺd√©ho okna je:
- elegantn√° kvalitn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka v bielej farbe (hned√° kńĺuńćka pre okn√° v obojstrannom dek√≥re)
- kompletn√Ĺ set krytiek vo farbe okna na vŇ°etky ńćasti kovania
- 5 komorov√Ĺ podkladov√Ĺ profil (parapetn√Ĺ doraz) vysok√Ĺ 30mm
- dokument "N√°vody pre plastov√© okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo"
- v√Ĺrobky s√ļ peńćlivo zabalen√© (ochrann√© kart√≥nov√© rohy + niekońĺko vrstiev stretch folie). Veńĺk√© objedn√°vky dod√°vame na s√≥lo dreven√Ĺch nevratn√Ĺch stojanoch.

Profilov√Ĺ syst√©m z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√© kovanie z produkcie nemeckej spolońćnosti Winkhaus, zasklenie z produkcie DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington, kompletiz√°cia na automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne - to s√ļ skladov√© okn√° PREMIUM.


V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m:
- profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA
- 6 komorov√Ĺ syst√©m - v√Ĺborn√© tepelno-izolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch)
- d√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu
- stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•)
- modern√Ĺ zaoblen√Ĺ dizajn
- predsaden√© kr√≠dlo vytv√°ra odkvapnicu, ktor√° obmedzuje riziko zatekania pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch


Tesnenie:
- 2 vkladané dorazové tesnenia EPDM (ethylen-propalen-dien-polymer)
- v√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch.
- ŇĺivotnosŇ• produktu je radovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenie vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√Ĺ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ opatren√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho p√īvodn√© tesnenie z okna vyberiete a nov√© tesnenie do dr√°Ňĺok vsad√≠te. Lacn√©, r√Ĺchle a ńĺahk√©.


V√Ĺstuhy:
- okn√° i dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde opatren√© celoobvodov√Ĺmi v√Ĺstuhami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak i v kr√≠dle
- materi√°lom v√Ĺstuh je vŇĺdy pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii
- hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1.25 mm u mal√Ĺch okien, u stredne veńĺk√Ĺch okien potom 1.5 mm
- u veńĺk√Ĺch balk√≥nov√Ĺch dver√≠ a zostav je pouŇĺit√° v√Ĺstuha o hr√ļbke 2 mm, alebo dokonca aŇĺ 2.5 mm.
- naŇ°a spolońćnosŇ• preferuje d√īkazy. Preto u v√§ńćŇ°√≠ch z√°kaziek pon√ļkame z√°kazn√≠kovi moŇĺnosŇ• zvoliŇ• n√°hodne ak√©końĺvek okno a na mieste ho "rozrezaŇ•". V√Ĺstuhu v r√°me a v kr√≠dle v deklarovanej hr√ļbke sme pripraven√Ĺ kedykońĺvek preuk√°zaŇ•, takisto ako ak√Ĺkońĺvek in√Ĺ parameter naŇ°ich pon√ļkan√Ĺch produktov.


Zasklenie:
- v√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie britskej znańćky Pilkington, alebo franc√ļzskeho v√Ĺrobcu Saint-Gobain
- v Ň°tandarde pokoven√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom prestupu Ug=1.0/1.1 W/m2K
- vylepŇ°en√Ĺm medzisklen√Ĺ r√°mńćek minimalizuj√ļci v√Ĺskyt rosenia
- tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom Uw=1.3 W/m2K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla Ug=1.0)


Kovanie
- celoobvodov√© kovanie nemeck√Ĺch v√Ĺrobcov SIEGENIA AUBI (rad TITAN) a Winkhaus (rad activPilot)
- bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ pohodlie uŇĺ√≠vateńĺa
- poistka proti chybnej manipul√°cii
- u OS (otv√°ravo-sklopn√Ĺch) kr√≠del mikroventil√°ciaalebo viacpolohov√© vetranie (aŇĺ 5 pol√īh)
- Osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap - hr√≠bik (ńĺahk√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠biku)
- Modul pridvihovania kr√≠dla (mierne kr√≠dlo nadvih√°va a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie)
- LoŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla)
- Dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°man√≠ uŇĺ v Ň°tandardu zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą okna
- Bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu
- ҆irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti
- certifik√°t odolnosti na 25 000 cyklov
- zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120kg)Kompletiz√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia:
- kompletiz√°cia okien prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group

- V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou.. Niekońĺkokr√°t denne je n√°hodne vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći spńļŇąa poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).

- naŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou ZSTV Zl√≠n, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (vińŹ aktu√°lne certifik√°ty)

- vńŹaka svojim vynikaj√ļcim parametrom boli okn√° ҆t√°tnym fondom Ňĺivotn√©ho prostredia ńĆR zahrnut√© do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM

- spolońćnosŇ• TT HOLDING, a.s. zo svojimi znańćkami Skladov√° okna CZ, Skladov√© okn√° SK a Fenster sofort AT z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registre solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho obchodn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi st√°vaj√ļcimi aj bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Register solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom naŇ°u finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platobn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.

- vieme, ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viacej ako 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku, v Nemecku a MańŹarsku dosiańĺ obsl√ļŇĺili.

 

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • V√Ĺpredaj
-20 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1450 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
413,80 ‚ā¨331,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • V√Ĺpredaj
-20 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

do 14 dní
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1450 mm
 • bielabiela
340,00 ‚ā¨272,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • V√Ĺpredaj
-20 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

do 14 dní
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1300 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
381,30 ‚ā¨305,10 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM
 • V√Ĺpredaj
-20 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM

do 14 dní
 • ҆√≠rka: 2060 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1540 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
517,80 ‚ā¨414,20 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • V√Ĺpredaj
-20 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks
 • ҆√≠rka: 1350 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1350 mm
 • bielabiela
314,90 ‚ā¨251,90 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií

Zobrazené komentáre k produktu

Jozef Golmic

Dobr√Ĺ den.potreboval by som taketo okno ale musi byt trojsklo.Mate taketo skladom a aka by tam bola cena.Dakujem

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,

dńõkuji V√°m za V√°Ň° dotaz. Cenovou nab√≠dku jsem V√°m zaslala na VaŇ°i e-mailovou adresu.

Za Skladove-okna.sk
Martina Sedl√°ńćkov√°

Maria Locse

Dobry den,Potrebovala by som dve okna. Kedy budete mat viac na sklade? Dakujem.

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,

doporuńćuji V√°m zadat si hl√≠d√°n√≠ dostupnosti a jakmile V√°mi poŇĺadovan√© zboŇĺ√≠ naskladn√≠me, zaŇ°leme V√°m zpr√°vu na VaŇ°i e-mailovou adresu.

T√Ĺm Skladove-okna.sk

Jaroslav.info@gmail.com

Dobry den,Potrebujem kupit 2ks okien s1800 x v1500 3sklo a s vonkajsou stranou vo farbe zlaty dub/vnutorna biela Takto su na celom bytovom okne s 54 bytmi.Vdaka Horvath

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,
dńõkujeme za V√°Ň° vzkaz. Okno poŇĺadovan√Ĺch rozmńõrŇĮ mŇĮŇĺeme vyrobit na m√≠ru. ZaŇ°lete pros√≠m, popt√°vku na obchodn√≠ oddńõlen√≠: obchod@skladove-okna.sk, kde V√°m r√°di zpracuj√≠ cenovou nab√≠dku.

T√Ĺm Skladova-okna.sk

ZobraziŇ• viac koment√°rov

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami