0
00 ‚ā¨
Celkom0 ‚ā¨bez DPH
PokrańćovaŇ• do koŇ°√≠ka

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM 2060 x 1540

Profil plastov√Ĺch okien

12345Profil plastov√Ĺch okien
ZistiŇ• viac podrobnost√≠ o profile plastov√Ĺch okien
Kód produktu:210
Kategorie:Dvojkrídlové
҆√≠rka:2060
V√ĹŇ°ka:1540
Pońćet stńļpikov:1
Stavebn√Ĺ otvor:2090 / 1590V√Ĺrobky by mali byŇ• o cca 2 ‚Äď 3 cm menŇ°ie ako stavebn√Ĺ otvor. Tieto 2 ‚Äď 3 cm sl√ļŇĺia na manipul√°ciu s oknom v otvore pre vyrovnanie do v√°hy a tieŇĺ ako dostatońćn√Ĺ priestor pre ukotvenie a vyplnenie pripojovacej Ň°k√°ry. V√ĹŇ°ka okien v naŇ°om e-shope je uveden√° bez 30 mm podkladov√©ho profilu. Podkladov√Ĺ profil je tieŇĺ naz√Ĺvan√Ĺ ako parapetn√Ĺ doraz alebo transportn√Ĺ profil. Tento profil je vysok√Ĺ 30 mm, je odn√≠mateńĺn√Ĺ a je s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho nami dod√°van√©ho okna. Sl√ļŇĺi jednak pre transport okien, aby okno pri prevoze nesedelo priamo na r√°me, z√°roveŇą aj ako parapetn√Ĺ doraz pre vn√ļtorn√ļ parapetu a ńĺahk√© ukotvenie vonkajŇ°ej parapety. Vn√ļtorn√° parapeta sa potom k podkladov√©mu profilu prir√°Ňĺa.
Farba:Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
Sklo:3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)3/16A/4TPS dvojsklo (U=1,1)
Technick√Ĺ n√°kres:Technick√Ĺ n√°kres

Vysvetlenie n√°kresu

Kovanie:celoobovodové kovanie Winkhaus activPilot

Skladov√° dostupnosŇ•: 6 ks

V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
P√īvodn√° cena: 517,80 ‚ā¨ s DPH
-15 %442,70 ‚ā¨ s DPH

368,90 ‚ā¨ bez DPH

K√ļpiŇ•Kliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ•" vloŇĺ√≠te okno do koŇ°√≠ka bez moŇĺnosti dok√ļpiŇ• k oknu pr√≠sluŇ°enstva (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety)
K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvomKliknut√≠m na tlańćidlo "K√ļpiŇ• s pr√≠sluŇ°enstvom" bude okno vloŇĺen√© do konfigur√°tora, kde v pravej ńćasti m√īŇĺete k oknu doobjednaŇ• pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, siete proti hmyzu alebo parapety). V pr√≠pade, ak objedn√°vate k skladov√Ĺm v√Ĺrobkom aj pr√≠sluŇ°enstvo (Ňĺal√ļzie, sieŇ•ky, alebo parapety), ktor√© pre V√°s vyr√°bame na mieru, predńļŇĺi sa doba naskladnenia (dodania) aŇĺ o 10 pracovn√Ĺch dn√≠.
Odborné poradenstvoPoradíme vám+421 944 737 500obchod@skladove-okna.sk
Odborné poradenstvo
S√ļńćasŇ•ou balenia kaŇĺd√©ho okna je:
- elegantn√° hlin√≠kov√° kńĺuńćka
- kompletn√° s√ļprava krytiek vo farbe okna na vŇ°etky ńćasti kovania
- 5-komorov√Ĺ podkladov√Ĺ profil (parapetn√Ĺ doraz) vysok√Ĺ 30 mm
- dokument : N√°vody na okn√°, dvere a pr√≠sluŇ°enstvo
- V√Ĺrobky s√ļ starostlivo zabalen√© (ochrann√© kart√≥nov√© rohy + niekońĺko vrstiev stretch f√≥lie). V√§ńćŇ°ie v√Ĺrobky s√ļ na stran√°ch vybaven√© popruhmi pre jednoduchŇ°iu manipul√°ciu. Objedn√°vky viacer√Ĺch kusoch dod√°vame na dreven√Ĺch nevratn√Ĺch stojanoch.


Profilov√Ĺ syst√©m z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA, bezpeńćnostn√© kovanie z produkcie nemeckej spolońćnosti Winkhaus, zasklenie z produkcie DOVISTA alebo britskej znańćky Pilkington, kompletiz√°cia na automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group a atesty ńćeskej Ň°t√°tnej sk√ļŇ°obne - to s√ļ skladov√© okn√° PREMIUM.


V√Ĺroba a profilov√Ĺ syst√©m:
- profilov√Ĺ syst√©m a v√Ĺroba z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA
- 6-komorov√Ĺ syst√©m
- v√Ĺborn√© tepelnoizolańćn√© vlastnosti (vysok√° √ļspora na energi√°ch)
- d√īmyseln√° konŇ°trukcia vn√ļtorn√Ĺch kom√īr a predkom√īr zaruńćuje vysok√ļ pevnosŇ• a stabilitu
- stavebn√° hńļbka 80 mm (vyŇ°Ň°ia statick√° pevnosŇ•)
- modern√Ĺ zaoblen√Ĺ dizajn
- predsaden√© kr√≠dlo vytv√°ra odkvapnicu, ktor√° obmedzuje riziko zatekania pri prudk√Ĺch daŇĺńŹoch


Tesnenie:
- 2 vkladané dorazové tesnenia EPDM (etylén-propylén-dién-polymér)
- V√Ĺhodou tesnenia EPDM je vysok√° odolnosŇ• proti starnutiu a poveternostn√Ĺm vplyvom. Okn√° tak tesnia aj po rokoch.
- ŇĹivotnosŇ• produktu je r√°dovo desiatky rokov, ak vznikne s odstupom ńćasu potreba tesnenia vymeniŇ•, ide o veńĺmi lacn√ļ z√°leŇĺitosŇ•. VńŹaka Ň°peci√°lnym dr√°Ňĺkam, ktor√Ĺmi s√ļ vybaven√© naŇ°e plastov√© okn√°, jednoducho vyberiete p√īvodn√© tesnenia z okna a vsad√≠te nov√© tesnenia do dr√°Ňĺok. Lacn√©, r√Ĺchle a jednoduch√©.


V√Ĺstuhy:
- okn√° a dvere PREMIUM s√ļ v Ň°tandarde vybaven√© v√Ĺstuhami, ktor√© s√ļ osaden√© ako v r√°me, tak v kr√≠dle
- materi√°lom v√ĹstuŇĺ√≠ je pozinkovan√° oceńĺ odoln√° proti kor√≥zii
- hr√ļbka v√Ĺstuhy je 1 - 2 mm (podńĺa veńĺkosti, typu a vyhotovenia)


Zasklenie:
- v√Ĺrobok je osaden√Ĺ izolańćn√Ĺmi sklami z produkcie d√°nskej skupiny DOVISTA pr√≠p. britskej znańćky Pilkington
- v Ň°tandarde pokovovan√© izolańćn√© dvojsklo s koeficientom prestupu Ug = 1.0/1.1 W/m2K
- vylepŇ°en√Ĺ medzisklen√Ĺ r√°mik minimalizuj√ļci v√Ĺskyt rosenia
- tepeln√Ĺ prestup cel√Ĺm oknom Uw = 1.3 W/m2K (uŇĺ pri pouŇĺit√≠ Ň°tandardn√©ho izolańćn√©ho dvojskla)


Kovanie:
- celoobvodov√© kovanie nemeck√©ho v√Ĺrobcu Winkhaus (rad activPilot)
- bezpeńćnostn√© body zniŇĺuj√ļ riziko prekonania zlodejmi a zvyŇ°uj√ļ pohodlie pouŇĺ√≠vateńĺa
- poistka proti chybnej manipul√°cii
- u OS (otváracie - sklopné) krídiel mikroventilácia
- osemhrann√Ĺ uzatv√°rac√≠ ńćap ? hr√≠bik (jednoduch√° regul√°cia pr√≠tlaku otońćen√≠m hr√≠bika)
- modul nadvihnutia kr√≠dla (mierne kr√≠dlo naddvihuje a zaisŇ•uje jeho hladk√© zatv√°ranie)
- loŇĺisko s brzdou (noŇĺnicov√© loŇĺisko je vybaven√© trecou brzdou, ktor√° spomańĺuje pohyb kr√≠dla)
- dva bezpeńćnostn√© protiplechy proti vl√°maniu uŇĺ v Ň°tandarde zvyŇ°uj√ļ bezpeńćnostn√ļ √ļroveŇą okna
- bezpeńćnostn√© body, v spolupr√°ci s hr√≠bikom zvyŇ°uj√ļ odolnosŇ• okna proti vl√°maniu
- Ň°irok√Ĺ rozsah regul√°cie kompenzuje pr√≠padn√© mont√°Ňĺne nepresnosti
- certifik√°t odolnosti na 25 000 cyklov
- zosilnen√© p√°nty (nosnosŇ• kr√≠dla aŇĺ 120 kg)Kompletiz√°cia, sk√ļŇ°ky, certifik√°cia:
- Kompletiz√°cia prebieha na modern√Ĺch automatick√Ĺch link√°ch rak√ļskej spolońćnosti GRUBER&CO group.

- V√Ĺrobca skupiny DOVISTA disponuje vlastnou sk√ļŇ°obŇąou.. Niekońĺkokr√°t t√ĹŇĺdenne je vybran√© okno, ktor√© je testovan√©, ńći splŇąuje poŇĺadovan√© parametre. (Hlavn√© testy profilov√©ho syst√©mu: test rozmerov√Ĺch vlastnost√≠, test rozŇ•aŇĺnosti v peci pri vysok√Ĺch teplot√°ch, test v teplot√°ch hlboko pod bodom mrazu, tvarov√© testy, test priehybu, test povrchu, test pevnosti zvarov, test p√īsobenia sily s√ļstredenej na urńćit√Ĺ bod. Hlavn√© testy fin√°lneho v√Ĺrobku: vodotesnosŇ•, prievzduŇ°nosŇ•, odolnosŇ• proti zaŇ•aŇĺeniu vetrom a ńŹalŇ°ie).

- NaŇ°a spolońćnosŇ• si overuje kvalitu produktov nez√°vislou Ň°t√°tnou sk√ļŇ°obŇąou, ktor√° potvrdzuje kvalitu a parametre v√Ĺrobkov, ktor√© V√°m dod√°vame (pozrite aktu√°lne certifik√°ty)

- VńŹaka svojim parametrom boli okn√° ҆t√°tnym fondom Ňĺivotn√©ho prostredia ńĆR zahrnut√© do programu NOV√Ā ZELEN√Ā √öSPOR√ĀM.

- NaŇ°a spolońćnosŇ• z√≠skala certifik√°t Bisnode. ńĆlenstvo v Registri solventn√Ĺch firiem je znamen√≠m bezpeńćn√©ho a korektn√©ho vzŇ•ahu s naŇ°imi bud√ļcimi z√°kazn√≠kmi. Certifik√°t Registra solventn√Ĺch firiem garantuje naŇ°im z√°kazn√≠kom finanńćn√ļ stabilitu, dobr√ļ platobn√ļ mor√°lku, solventnosŇ• a spońĺahlivosŇ•.

- Vieme, ńćo pon√ļkame a o kvalite naŇ°ich produktov sme presvedńćen√≠. Radi preto poskytneme referencie od viac neŇĺ 50.000 z√°kazn√≠kov, ktor√Ĺch sme v ńĆeskej republike, Slovenskej republike, v Rak√ļsku, v Nemecku a MańŹarsku doposiańĺ obsl√ļŇĺili.

 

Na ńćo sa n√°s najńćastejŇ°ie p√Ĺtate?

ZobraziŇ• ńćast√© ot√°zky

OhodnoŇ•te produkt: 

Celkové hodnotenie

0 %
Nikto zatiańĺ produkt nehodnotil
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó
0√ó

Príbuzné produkty

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 8 ks
 • ҆√≠rka: 1760 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1540 mm
 • bielabiela
376,80 ‚ā¨322,20 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 10 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1300 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
381,30 ‚ā¨326,10 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 13 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
345,80 ‚ā¨295,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 11 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • bielabiela
283,90 ‚ā¨242,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 14 ks
 • ҆√≠rka: 1350 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • bielabiela
274,90 ‚ā¨235,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Odpor√ļńćame
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1300 mm
 • bielabiela
313,40 ‚ā¨268,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1250 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1300 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
359,30 ‚ā¨307,20 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 3 ks
 • ҆√≠rka: 1250 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1300 mm
 • bielabiela
294,10 ‚ā¨251,50 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikom 2/3 + 1/3, PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stńļpikom 2/3 + 1/3, PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 8 ks
 • ҆√≠rka: 2060 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1540 mm
 • bielabiela
425,20 ‚ā¨363,60 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 2 ks
 • ҆√≠rka: 1350 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1350 mm
 • bielabiela
314,90 ‚ā¨269,30 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 8 ks
 • ҆√≠rka: 1250 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • bielabiela
271,70 ‚ā¨232,40 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 5 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • Biela dovn√ļtra / ҆ed√° antracit von (Ň°trukt√ļra dreva)Biela dovn√ļtra / ҆ed√° antracit von (Ň°trukt√ļra dreva)
345,80 ‚ā¨295,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 12 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1450 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
413,80 ‚ā¨353,80 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-14 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 1 ks
 • ҆√≠rka: 1250 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1100 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
332,50 ‚ā¨284,30 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so stredov√Ĺm stńļpikom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 7 ks
 • ҆√≠rka: 1760 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1540 mm
 • Biela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub vonBiela dovn√ļtra / Zlat√Ĺ dub von
459,70 ‚ā¨393,00 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií
Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM
 • Nov√Ĺ produkt
-15 %

Dvojkr√≠dlov√© plastov√© okno so Ň°tulpom PREMIUM

Skladov√° dostupnosŇ•: 10 ks
 • ҆√≠rka: 1450 mm
 • V√ĹŇ°ka: 1450 mm
 • bielabiela
340,00 ‚ā¨290,70 ‚ā¨ s DPH
Viac informácií

Zobrazené komentáre k produktu

Roman ńéubek

Dobr√Ĺ deŇą,je moŇĺn√© tento rozmer okna ( 2060x1540 ) objednaŇ• aj obojstranne v zlatom dube ? pripadne ak√© obojstrann√© farebn√© prevedenie eŇ°te pon√ļkate. popros√≠m moŇĺn√Ĺ term√≠n dodania.

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,

V√°mi poŇĺadovan√© okno V√°m mŇĮŇĺeme vyrobit na zak√°zku s term√≠nem v√Ĺroby cca 1 mńõs√≠c. Vzorn√≠k barev naleznete na naŇ°ich internetov√Ĺch str√°nk√°ch v sekci - Ak√© okn√° kupujete?

za Skladové-okná.sk
Martina Sedl√°ńćkov√°

Arpad

dobry den. chcem sa opytat ci by sa dalo dodat ako tak ze by boli aj tak ze jedno okno by bolo tak ze by bolo ako bez kridla .potreboval by som tak 2ks 206x154 pevne uplne,2ks 206x154 tak ze jedna strana je pevna a druha strana otvaracia a vyklapacia a 2ks dvere lave a prave vonkajsie sstrany zlaty dub. prosim ak je to mozne urobit to podla mojho zelenia tak mi napiste cenovu ponuku kompletnu na tieto produkty.dakujem za pochopenie . Arpad

OdpoveńŹ www.skladove-okna.sk

Dobr√Ĺ den,

dńõkuji V√°m za V√°Ň° dotaz. Z dŇĮvodu nacenńõn√≠ dopravy zaŇ°lete pros√≠m cenovou popt√°vku s uveden√≠m kraje a okresu na naŇ°i e-mailovou adresu: obchod@skladove-okna.sk.

T√Ĺm Skladov√©-okna.sk

Od naŇ°ich z√°kazn√≠kov

Ako overujeme recenzie?

Szikelovci

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

A. Vern√≠ńćek

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą, s dodan√Ĺmi oknami sme veńĺmi spokojn√≠‚Ķ‚Äú

‚ÄěVeńĺmi pekne ńŹakujeme za pekne okna ,ktor√© sme eŇ°te vlani objednali od V√°s za pomoci veńĺmi milej,ochotnej p.Rity,ktor√° n√°m profesion√°lne‚Ķ‚Äú

M. Horv√°th

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√°‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą prajem. V roku 2018 som si u V√°s k√ļpil prv√© okn√° a s priebehom objedn√°vky, poradenstvom, inform√°ciami o stave objedn√°vky‚Ķ‚Äú

R. Mih√°l

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ deŇą. Som veńĺmi spokojn√Ĺ s n√°kupom okien ako aj z cel√Ĺm postupom objednavania a samozrejme aj z cenou‚Ķ‚Äú

S. Rajcan

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobry den, kedze sa nam trochu oteplilo pokracujeme s nasim projektom a v prilohe Vam posielam obrazky z realizacie pristavby k domu‚Ķ‚Äú

J. ҆tńõp√°nek

‚ÄěS VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√łĶ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, s VaŇ°√≠m obchodem jsem velice spokojen√Ĺ. N√°kup prob√≠hal √ļplnńõ bez probl√©mŇĮ a velice rychle. 18.11.2020 jsem vytvoŇôil objedn√°vku, na z√°kladńõ m√© objedn√°vky mńõ druh√Ĺ den‚Ķ‚Äú

Z. Koneńćn√°

‚ÄěńĆas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, ńćas let√≠ jako voda, je to pr√°vńõ rok co jsem oslovila e-shop Skladov√° okna. PoŇô√≠dila jsem francouzsk√© okno se vstupem na zahradu. Okno pov√ĹŇ°ilo mŇĮj dŇĮm o vyŇ°Ň°√≠ √ļroveŇą‚Ķ‚Äú

S. Form√°nkov√°

‚ÄěS n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni‚Ķ‚Äú

‚ÄěDobr√Ĺ den, pos√≠l√°m hodnocen√≠ a pŇôiloŇĺen√© fotografie oken, kter√© jsme si u V√°s loni poŇô√≠dili. S n√°kupem oken u VaŇ°√≠ firmy jsme spokojeni. Dod√°n√≠ bylo dle domluven√©ho term√≠nu‚Ķ‚Äú

Sk√ļsenosti z√°kazn√≠kov s naŇ°imi oknami